Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 57

ex 2933 49 90 ex 2933 49 90 ex 2933 52 00 ex 2933 59 95

60 70 10 15

0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 59 95 ex 2933 59 95

20 25

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 59 95 ex 2933 59 95 ex 2933 59 95 ex 2933 59 95 ex 2933 59 95 ex 2933 69 80

30 35 40 60 70 20

0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2933 69 80 ex 2933 69 80 ex 2933 69 80 ex 2933 79 00 ex 2933 79 00 ex 2933 79 00 ex 2933 79 00 ex 2933 99 80

30 50 80 10 30 40 50 10

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/23

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80

15 20 25

2-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di-tert-pentylofenol 2-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-bis(1-metylo-1-fenyloetylo)fenol 6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-ilo-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametylobutylo)-2,2′metylenodifenol Quizalofop-P-etylu (ISO) 1,3,3-Trimetylo-2-metylenoindolina trans-4-Hydroksy-L-prolina Hydrazyd maleinowy (ISO) Metkonazol (ISO) Pyridaben (ISO) 1,3-Bis(3-izocyjanianometylofenylo)-1,3-diazetydyno-2,4-dion diizocyjanianu 2,4-toluenu) Cyleksetyl kandesartanu (INNM) Kwas [(3R)-4-(4-chlorobenzylo)-7-fluoro-5-(metylosulfonylo)-1,2,3,4tetrahydrocyklopenta [b]indol-3-ilo]octowy 6,7-Dihydro-5H-cyklopenta[b]pirydyna 10-metoksyiminostylben 1,4,7-Trimetylo-1,4,7-triazacyklononan 5-(Acetoacetyloamino)benzoimidazolon Chlorowodorek imidazo[1,2-b]pirydazyny Octan bis(oktahydro-1,4,7-trimetylo-1H-1,4,7-triazonino-N1,N4,N7)tri-μoksodimanganu(2+) (1:2) Siarczan bis(oktahydro-1,4,7-trimetylo-1H-1,4,7-triazonino-N1,N4,N7) tri-μ-oksodimanganu(2+) (1:1) Chloroworodek 3-amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanu 1,2,3 Benzotriazol Tolitriazol 2,6-Dichlorochinoksalina Karbendazym (ISO) (dimer

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 *ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 *ex 2933 99 80 ex 2933 99 80

30 35 40 45 50 55 60

0% 0% 0% 0% 3,2 % 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 ex 2933 99 80

65 69

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80

70 71 72 73 74 76

0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80

77

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80 ex 2933 99 80

78 81 82 88 89

0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

L 4/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2934 10 00 ex 2934 10 00 ex 2934 10 00 ex 2934 10 00 ex 2934 20 80 ex 2934 20 80 ex 2934 20 80

10 20 40 50 10 40 50

Heksytiazoks (ISO) 2-(4-Metylotiazol-5-ilo)etanol Kwas (Z)-2-(2-tert-butoksykarbonyloaminotiazol-4-ilo)-2-pentenowy Kwas 2-(2-formyloaminotiazol-4-ilo) octowy 4-Chloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-on 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (Benzizothiazolinon (BIT)) (Z)-2-(2-Aminotiazol-4-ilo)-2-(acetylooksyimino)tiooctan tiazol-2-ilu Karboksyna (ISO) Dimetenamid (ISO) Tris(2,3-epoksypropylo)-1,3,5-triazynanotrion Olmesartan medoxomil (INN) Chlorowodorek tiolaktonu DL-homocysteiny 3-Aminotiofeno-2-karboksylan metylu 1,1-Ditlenek tetrahydrotiofenu 1-[3-(5-Nitro-2-furylo)allilidenoamino]imidazolidyno-2,4-dion 2-Izopropylotioksanton (4R-cis)-1,1-Dimetyloetylo-6-[2[2-(4-fluorofenylo)-5-(1-izopropylo)-3fenylo-4-[(fenyloamino)karbonylo]-1H-pirolo-1-ilo]etylo]-2,2-dimetylo1,3-dioksano-4-octan 2,5-Tiofenodiilobis(5-tert-butylo-1,3-benzoksazol) (S)-1,3-benzo­

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.