Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 57

ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90

15 35 45 55 60 65 66 72 74 75

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2011

ex 2934 99 90 ex 3204 20 00 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90

76 10 77 78

0%

1.1.2010-31.12.2011

5-Metylo-1,3,4-oksadiazolo-2-karboksylan potasu 5-[(Etoksykarbonylo)amino]-ester metylowy kwasu 1,2,4-tiadiazolo-3 octowego Tiofeno-2-etanol Kwas 2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-ilo)-(Z)-2-metoksyiminooctowy 2-Metylo-1-[4-(metylotio)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on Flumioksazyna (ISO) o czystości 96 % masy lub większej

0% 0%

1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2012

ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 *ex 2934 99 90

79 81 82 83

0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/25

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 2934 99 90 ex 2935 00 90 ex 2935 00 90 ex 2935 00 90 *ex 2935 00 90

84 15 20 25 30

Etoksazol (ISO) o czystości 94,8 % masy lub większej Flupyrsulfuron-metyl-sodu (ISO) Toluenosulfonamidy Triflusulfuron-metyl (ISO) Mieszanina izomerów zawierająca N-etylotolueno-2-sulfonamid i Netylotolueno-4-sulfonamid Chlorsulfuron (ISO) Rimsulfuron (ISO) 4,4′-Oksydi(benzenosulfonohydrazyd) Kwas 2,4-dichloro-5-sulfamylobenzoesowy Thifensulfuron-metyl (ISO) Nikosulfuron (ISO), o czystości 91 % masy lub większej Tribenuron-metyl (ISO) Metsulfuron-metyl (ISO) 4-Toluenosulfomocznik 4-Amino-N-(4-aminofenylo)benzenosulfonamid N-(5,7-Dimetoksy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-2-ilo)-2-metoksy-4(trifluorometylo)pirydyno-3-sulfonamid 3-Amino-N,N-dietylo-4-metoksybenzenosulfonamid Chlorowodorek midu N-[4-(izopropyloaminoacetylo)fenylo]metanosulfona­

0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

ex 2935 00 90 ex 2935 00 90 ex 2935 00 90 *ex 2935 00 90 ex 2935 00 90 *ex 2935 00 90 ex 2935 00 90 ex 2935 00 90 ex 2935 00 90 ex 2935 00 90 ex 2935 00 90

35 45 50 53 55 63 65 75 76 81 82

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 ex 2935 00 90

83 85

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90 ex 2935 00 90

86 88

4-(m-Toliloamino)pirydyno-3-sulfonamid Monouwodniony półtorasiarczan dyno)etylo) metanosulfonamid N-(2-(4-amino-N-etylo-m-tolui­

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2935 00 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metyloindolo-1-ilosulfonylo)-N,N-dimetylo-1,2,4triazolo-1-sulfonamid Hesperydyna Ekstrakt akacji

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 2938 90 90 3201 20 00 ex 3201 90 90

10

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

20

Ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika

L 4/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3204 13 00 ex 3204 15 00 ex 3204 15 00 ex 3204 17 00 ex 3204 17 00 *ex 3204 17 00 *ex 3204 17 00 *ex 3204 19 00

10 10 60 10 30 40 50 11

Barwnik C.I. Basic Red 1 Barwnik C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) Barwnik C.I. Vat Blue 4 Barwnik C.I. Pigment Yellow 81 Barwnik C.I. Pigment Yellow 97 Barwnik C.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.