Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 57

I. Pigment Yellow 120 Barwnik C.I. Pigment Yellow 180 Barwnik fotochromowy,3-(4-butoksyfenylo-6,7-dimetoksy-3-(4-metoksy­ fenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11karbonitryl 4-{4-[3-(4-Metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-ilo]fenylo}morfolina Barwnik fotochromowy, 4-(3-(4-butoksyfenylo)-6-metoksy-3-(4-metoksy­ fenylo)-13,13-dimetylo-11-(trifluorometylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-ylo)morfolina 8-Metylo-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan cykloheksylu Barwnik fotochromowy, N-heksylo -6,7-dimetoksy-3,3-bis(4-metoksyfe­ nylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11karboksamid Barwnik fotochromowy,4,4’-(13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diilo)difenol Barwnik fotochromowy, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetylo-3-fenylo3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen-3-ylo)fenylo)morfolina Barwnik fotochromowy, 3-(4-butoksyfenylo)-6,7-dimetoksy-3-(4-meto­ ksyfenylo)-13,13-dimetylo-11-(trifluorometylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen 6-Metoksy-7-morfolino-13-etylo-13-metoksy-3,3-bis-(4-metoksyfenylo)3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen Barwnik C.I. Solvent Red 49 6,7-Dimetoksy-13-etylo-13-metoksy-3,3-bis-(4-metoksyfenylo)-3,13dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen Izomery (R) i (S) 6,7-dimetoksy-13-etylo-13-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]-3-(4-metoksyfenylo)-3-(4-fluorofenylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromenu

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2014

ex 3204 19 00

15

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3204 19 00

21

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3204 19 00 *ex 3204 19 00

25 31

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

*ex 3204 19 00

41

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 3204 19 00

51

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 3204 19 00

61

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3204 19 00

65

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 19 00 ex 3204 19 00

70 75

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 19 00

80

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/27

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3204 19 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydro­ benzo[h]indeno[2,1-f]chromen 3-(4-Fluorofenylo)-3-(4-piperydynofenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydro­ benzo[h]indeno[2,1-f]chromen 6,7-Dimetoksy-11-cyjano-3,3-di-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen Laki aluminiowe wytwarzane z barwników, stosowane do produkcji pigmentów w przemyśle farmaceutycznym (1) Ditlenek tytanu powleczony triizostearynianem izopropoksytytanu, zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy trii­ zostearynianu izopropoksytytanu Litopon Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 19 00

82

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3204 19 00

83

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3205 00 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3206 11 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3206 42 00 3206 50 00 ex 3207 30 00

10

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

10

Preparat zawierający: — nie więcej niż 85 % masy srebra, — nie mniej niż 2 % masy palladu, — tytanian baru, — terpineol, oraz — etylocelulozę, stosowany do sitodruku do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych (1)

*ex 3207 40 85 *ex 3207 40 85 ex 3208 10 90 ex 3707 90 90

20 30 10 60

Płatki szklane powleczone srebrem, o przeciętnej średnicy 40 (+/- 10) μm Fryta szklana, stosowana do produkcji lamp elektronopromieniowych (1) Powłoka przeciwodblaskowa składająca się z polimeru na bazie estru modyfikowanego grupą chromoforową, w postaci roztworu albo 2metoksy-1-propanolu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, albo metylo-2hydroksyizomaślanu, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.