Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 57

Preparat tuszu, stosowany do produkcji kaset do drukarek strumienio­ wych (1) Tusz wrażliwy na ciepło związany na folii z tworzywa sztucznego Atrament zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy bezpostaciowego ditlenku krzemu, którym napełniane są jednorazowe naboje, stosowane do znakowania układów scalonych (1) Olejek eteryczny pomarańczowy, nieodterpenowany

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3215 90 00 *ex 3215 90 00

20 30

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10 ex 3402 13 00 10

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

Substancja powierzchniowo czynna z kopolimeru winylu na bazie glikolu polipropylenowego Substancja powierzchniowo czynna zawierająca eter 1,4-dimetylo-1,4bis(2-metylopropylo)-2-butyno-1,4-diylu, polimeryzowany oksyranem, zakończonym metylem Mieszanina dokusatu sodu (INN) i benzoesanu sodu Amfoteryczna fluorowana substancja powierzchniowo czynna, w mieszaninie wody i etanolu zawierająca 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy substancji powierzchniowo czynnej Preparat powierzchniowo czynny, zawierający 2-etyloheksylooksymety­ looksiran Preparat powierzchniowo czynny, zawierający oksyetylenowany 2,4,7,9tetrametylo-5-decyno-4,7-diol Chłodziwo na bazie wodnego roztworu syntetycznych polipeptydów Awidyna O-(2-Hydroksyetylo)-pochodne hydrolizowanej skrobi kukurydzianej

ex 3402 13 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3402 90 10 ex 3402 90 10

20 40

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3402 90 10

60

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 3402 90 10

70

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 3403 99 00 *ex 3504 00 90 ex 3505 10 50

10 10 20

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013

L 4/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3506 91 00

10

Spoiwo na bazie wodnej dyspersji mieszaniny dimeryzowanej żywicy i kopolimeru etylenu oraz octanu winylu (EVA) Dwuskładnikowy mikrokapsułkowany klej epoksydowy rozproszony w rozpuszczalniku Akrylowa wrażliwa na nacisk warstwa klejąca o grubości 0,076 mm lub większej, ale nie większej niż 0,127 mm, nawinięta na rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 132 cm z warstwą rozdzie­ lającą, w której wartość siły umożliwiającej oddzielenie warstwy klejącej (mierzonej zgodnie z ASTM D3330) wynosi nie mniej niż 15 N/25 mm Płyta do druku wypukłego, w rodzaju stosowanych do drukowania na papierze gazetowym, składająca się z metalowego podłoża pokrytego warstwą fotopolimeru o grubości 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm, niepowleczona folią rozdzielającą, o całkowitej grubości nie większej niż 1 mm Płytka kwarcowa lub szklana, pokryta warstwą chromu i powleczona żywicą światłoczułą lub wrażliwą na elektrony, do produkcji masek dla towarów objętych pozycją 8541 lub 8542 (1) Fotomaski do fotograficznego przenoszenia schematów połączeń obwodów na płytki półprzewodnika Światłoczuła emulsja do uczulenia dysków krzemowych (1) Emulsja zwiększająca czułość, składająca się z estru kwasu diazooksonaf­ talenosulfonowego i żywic fenolowych, zawierająca nie więcej niż 12 % masy estru kwasu diazooksonaftalenosulfonowego, w octanie 2-metoksy1-metyloetylu lub w mleczanie etylu Emulsja zwiększająca czułość, zawierająca: — żywice fenolowe lub akrylowe — maksymalnie 2 % masy światłoczułego prekursora kwasowego w roztworze zawierającym octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3506 91 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3506 91 00

40

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3701 30 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.