Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 57

*ex 3808 91 90

30

0%

1.1.2010-31.12.2014

L 4/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3808 91 90 ex 3808 91 90

40 50

Spinosad (ISO) Wirus poliedrozy nuklearnej Spodoptera exigua (SeNPV) w wodnej zawie­ sinie glicerolu Środek grzybobójczy w postaci proszku, zawierający 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy hymeksazolu (ISO), niepakowany do sprzedaży detalicznej Preparat zawierający zawiesinę pirytionianu cynku (INN) w wodzie, zawierający 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy piryto­ nianu cynku (INN) Preparat na bazie koncentratu zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy aktywnego składnika chwastobójczego Penoxsulam w postaci zawiesiny wodnej Roztwór organiczny kletodymu (ISO), o zawartości 37 % (± 2 %) masy lub 70 % (± 2 %) masy kletodymu Mieszanina 5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ5-dioksafosforan-5-ilometylu metylofosforanu metylu i metylofosfonianu bis(5-etylo-2-metylo-2-okso1,3,2λ5-dioksafosforan-5-ilometylu) Środek przeciwdziałający odbarwianiu papieru, zawierający mieszaninę trikrzemianu magnezu i soli monosodowej fosforanu 2,2′-metyle­ nobis(4,6-di-tert-butylofenylu) Środek przeciwpieniący, składający się z mieszaniny oksydipropanolu i 2,5,8,11-tetrametylododek-6-yno-5,8-diolu Pasta lutownicza złożona z mieszaniny metali i żywicy zawierającej: — 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy cyny — nie więcej niż 10 % masy jednego lub więcej metali: srebra, miedzi, bizmutu, cynku lub indu stosowana w przemyśle elektrotechnicznym (1)

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3808 92 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3808 92 90

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3808 93 15

10

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3808 93 27

20

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3809 91 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3809 92 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3809 92 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3810 10 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3811 19 00

10

Roztwór więcej niż 61 % masy, ale nie więcej niż 63 % masy metylocy­ klopentadienylu trikarbonylu manganu w rozpuszczalniku węglowo­ dorów aromatycznych, zawierający nie więcej niż: — 4,9 % masy 1,2,4-trimetylo-benzenu, — 4,9 % masy naftalenu, i — 0,5 % masy 1,3,5-trimetylo-benzenu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3811 21 00

10

Sole kwasu dinonylonaftalenosulfonowego, w postaci roztworu w olejach mineralnych Dodatki do olejów smarowych na bazie organicznych związków komple­ ksowych molibdenu, w postaci roztworu w olejach mineralnych Sól kwasu dinonylonaftylosulfonowego w roztworze oleju mineralnego

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3811 21 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3811 90 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/33

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3811 90 00

20

Inhibitor korozji, zawierający produkty reakcji kwasów tłuszczowych i oleju talowego z formaldehydem i (Z)-N-9-oktadecenylo-1,3-propano­ diaminą Mieszanina zawierająca głównie sebacynian bis(2,2,6,6-tetrametylo-1oktyloksy-4-piperidylu) Związki stabilizujące zawierające 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy nadchloranu sodu i nie więcej niż 70 % masy 2-(2-metoksye­ toksy)etanolu Mieszanina zawierająca: — 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 71 % masy 1-metoksypropan-2-olu, — 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy octanu 2metoksy-1-metyloetylu

0%

1.1.2010-31.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.