Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 57

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Stawka cła autonomicz­ nego

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres obowiązywania

ex 0302 69 99

30

Czerwony lucjan (Lutjanus purpureus), świeży, schłodzony, do przetwór­ stwa (1) (2) Ikry rybie, świeże, schłodzone lub zamrożone

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 0302 70 00 ex 0303 80 90 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0710 21 00

95 81 11 30 10

0%

1.1.2010-31.12.2013

Ikry rybie, solone lub w solance

0%

1.1.2010-31.12.2013

Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum odmiany Hortense axiphium, zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, do produkcji gotowych dań (1) (2) Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum i Tricholoma, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztwo­ rach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze (1) Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku Agaricus, suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej (1) (2)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 0710 80 95 ex 0711 59 00

50 11

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00 ex 0804 10 00 ex 0810 40 50 0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95 ex 0811 90 95

10 10 31 10 10

0%

1.1.2010-31.12.2013

Daktyle, świeże lub suszone, niepakowane do sprzedaży detalicznej Owoce z gatunku Vaccinium macrocarpon, świeże Owoce z rodzaju Vaccinium, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

69 20 »Boysenberries«, zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej Ananasy (Ananas comosus), w kawałkach, zamrożone Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji — przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych obję­ tych podpozycją 3823 19 10, — estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916, 0% 1.1.2010-31.12.2013

ex 0811 90 95 ex 0811 90 95

30 40

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 1511 90 19

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 1511 90 91

10

ex 1513 11 10

10

L 4/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 1513 19 30

10

— alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych, — alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub mieszanych, wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych, — kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00 lub — towarów objętych pozycją 3401 (1)

ex 1513 21 10

10

ex 1513 29 30

10

ex 1515 90 99

92

Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleinowego oleju słonecznikowego (HOSO) Olej jojoba, uwodorniony i teksturowany Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.