Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 57

ex 3812 30 80

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3812 30 80

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3814 00 90

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3814 00 90

40

Mieszaniny azeotropowe zawierające izomery eteru metylo-nonafluoro­ butylowego i/lub eteru etylononafluorobutylowego Katalizator, w postaci granulek lub pierścieni o średnicy 3 mm lub więk­ szej, ale nie większej niż 10 mm, składający się ze srebra na nośniku z tlenku glinu i zawierający 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy srebra Katalizator, składający się z tritlenku chromu lub tritlenku dichromu osadzonego na nośniku z ditlenku krzemu, o wielkości porów 2 cm3/g lub większej, określonej metodą absorpcji azotu Katalizator w postaci proszku, składający się z mieszaniny tlenków metali, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, zawierający 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy molibdenu, bizmutu i żelaza liczonych łącznie, stosowany do produkcji akrylonitrylu (1) Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichlorku magnezu, stosowany do produkcji polipropylenu (1) Katalizator w postaci kul o średnicy 4,2 mm lub większej, ale nie więk­ szej niż 9 mm, składający się z mieszaniny tlenków metali, zawierający głównie tlenki molibdenu, wanadu i miedzi, na nośniku z ditlenku krzemu i/lub tlenku glinu, stosowany do produkcji kwasu akrylowego (1) Katalizatory w postaci tabletek zawierające 60 % (± 2 %) masy tlenku miedzi na nośniku z tlenku glinu Katalizator składający się z metaloorganicznych związków tytanu, magnezu i glinu na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci zawiesiny w tetrahydrofuranie Katalizator składający się z tritlenku dichromu, osadzony na nośniku z tlenku glinu Katalizator składający się z kwasu fosforowego chemicznie osadzonego na nośniku z ditlenku krzemu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 12 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

15

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

40

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

41

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3815 19 90

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

60

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

65

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3815 19 90

70

Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i cyrkonu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i chromu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu Katalizator składający się z metaloorganicznych związków magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci zawiesiny w oleju mineralnym Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu, magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci proszku Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichlorku magnezu, stosowany do produkcji poliolefin (1) Środek inicjujący na bazie mocznika dimetyloaminopropylu Katalizator, w postaci proszku, składający się z mieszaniny trichlorku tytanu i chlorku glinu, zawierający: — 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy tytanu, oraz — 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 72 % masy chloru

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

75

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

80

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

85

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 19 90

86

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.