Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 57

ex 3819 00 00 ex 3824 90 15

20 10

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3824 90 97

07

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

09

0%

1.1.2010-31.12.2013

— w postaci roztworu w rozpuszalniku organicznym ex 3824 90 97 ex 3824 90 97 10 12 Kalcynowany boksyt (klasa ogniotrwała) Oligomer tetrafluoroetylenu, posiadający jedną jodoetylową grupę końcową 0% 0% 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

L 4/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3824 90 97

13

Preparaty zawierające nie mniej niż 92 % masy, ale nie więcej niż 96,5 % masy 1,3:2,4-bis-O-(4-metylobenzylideno)-D-glucitolu i zawierające także pochodne kwasu karboksylowego i siarczan alkilowy Fenolan fosfoniowy wapnia, rozpuszczony w oleju mineralnym Strukturalny fosforan glinukrzemionki Mieszanina bis{4-(3-(3-fenoksykarbonyloamino)tolilo)ureido}fenylosul­ fonu, difenylotolueno-2,4-dikarbaminianu i 1-[4-(4-aminobenzenosulfo­ nylo)-fenylo]-3-(3-fenoksykarbonyloamino-tolilo)-mocznika Mieszanina octanów 3-butyleno-1,2-diolu o zawartości 65 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 % masy Kwas 4-metylo-migdałowy, surowy Preparat zawierający 83 % masy lub więcej 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7metanoindenu (dicyklopentadienu), kauczuk syntetyczny, nawet zawiera­ jący 7 % masy lub więcej tricyklopentadienu, oraz: — albo związek alkilo-gilnowy; — albo organiczny kompleks wolframu; — lub organiczny kompleks molibdenu

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3824 90 97 ex 3824 90 97 ex 3824 90 97

14 15 16

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

17

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 ex 3824 90 97

18 20

0% 0%

1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

22

Preparaty zawierające nie mniej niż 47 % masy 1,3:2,4-bis-O-benzyli­ deno-D-glucitolu Płytki tantalanu litu, niedomieszkowane Preparat składający się głównie z γ-butyrolaktronu i czwartorzędowych soli amonowych, do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (1) 2,4,7,9-Tetrametylodec-5-yno-4,7-diol, hydroksyetylowany Mieszanina fitosteroli w postaci krystalicznego woskowatego proszku zawierająca: — 36 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy sitosteroli, — 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 34 % masy sitostanoli, — 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy kampesteroli, — 0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 14 % masy kampestanoli

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3824 90 97 ex 3824 90 97

25 29

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 ex 3824 90 97

30 34

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 ex 3824 90 97 ex 3824 90 97

36 37 38

Preparat na bazie 2,5,8,11-tetrametylo-6-dodecyno-5,8-diol etoksyetylenu Mieszanina ciekłokrystaliczna, do stosowania w produkcji monitorów (1) Preparat na bazie węglanu alkilu, zawierający również absorber UV, stosowany do produkcji szkieł optycznych (1)

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/37

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3824 90 97

39

Mieszania zawierająca 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy metakrylanu 2-hydroksyetylu oraz 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy estru glicerolowego kwasu borowego Kwas azelainowy o czystości 75 % masy lub większej, ale nie większej niż 85 % masy Mieszanina tlenków metali, w postaci proszku, zawierająca: — albo 5 % masy lub więcej baru, neodymu lub magnezu oraz 15 % masy lub więcej tytanu, — albo 30 % masy lub więcej ołowiu oraz 5 % masy lub więcej niobu, stosowana do produkcji błon dielektrycznych lub stosowana jako mate­ riał dielektryczny do produkcji wielowarstwowych kondensatorów cera­ micznych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.