Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 57

ex 3906 90 90 ex 3906 90 90

80 85

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 11

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 11

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 11

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3907 20 20

11

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3907 20 20

12

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3907 20 20

91

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3907 20 99 ex 3907 20 99 ex 3907 20 99

15 30 35

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/45

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3907 20 99

45

Kopolimer tlenku etylenu i tlenku propylenu, posiadający aminopropy­ lowe i metoksowe grupy końcowe Polimer perfluoropolieterowy zakończony winylo-silylem lub dobór dwóch komponentów składających się z tego samego typu polimeru perfluoropolieterowego zakończonego winylo-sililem jako głównym składnikiem Ester sukcynimidowy kwasu metoksy poli(etyleno glikolo)propionowego o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 5 000 Żywica epoksydowa zawierająca 70 % masy lub więcej ditlenku krzemu, do hermetycznego pakowania towarów objętych pozycją 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 lub 8548 (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 99

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 20 99

55

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 30 00 ex 3926 90 97 ex 3907 30 00

40 70 50

0%

1.1.2010-31.12.2013

Ciekła żywica epoksydowa zawierająca kopolimer 2-propenonitrylu/1,3 epoksybutadienu, niezawierająca żadnych rozpuszczalników: — o zawartości hydratu boranu cynku nie większej niż 40 % masy, — o zawartości tritlenku diantymonu nie większej niż 5 % masy

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 60 80

10

Kopolimer kwasu teraftalowego i kwasu izoftalowego z glikolem etyle­ nowym, butano-1,4-diolem i heksano-1,6-diolem Koncentrat wiążący tlen zawierający mieszaninę: — kopolimeru otrzymanego z poli(tereftalanu etylenu), dibezwodnika piromelitowego (PMDA) oraz polibutadienu podstawionego grupami hydroksylowymi — kopolimeru barierowego (oznaczonego metodą ASTM F1115-95 (2001)) otrzymanego z diamin ksylilenu i kwasu adypinowego oraz — barwników organicznych i nieorganicznych i/lub pigmentów organicznych

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3907 60 80

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

z przeważającą zawartością pierwszego kopolimeru 3907 70 00 *ex 3907 99 90 *ex 3907 99 90 10 20 Poli(kwas mlekowy) Poli(oksy-1,4-fenylenokarbonyl), w postaci proszku Kopoliester ciekłokrystaliczny o temperaturze topnienia nie mniejszej niż 270 °C, nawet zawierający wypełniacze Semikrystaliczna policykloheksylenodimetylo tereftalanowa żywica poli­ merowa, zawierająca 10 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 40 % masy włókien szklanych w postaci granulek lub tabletek Kopolimer kwasu tereftalowego i kwasu izoftalowego z bisfenolem A Poli(iminometyleno-1,3-fenylenometylenoiminoadypoil), postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39 w jednej z 0% 0% 0% 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3907 99 90

50

0%

1.1.2010-31.12.2011

*ex 3907 99 90 ex 3908 90 00

60 10

0% 0%

1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013

ex 3908 90 00

20

Kopolimer składający się z heksametylenodiaminy, kwasu izoftalowego i kwasu teraftalowego, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3908 90 00

30

Produkt reakcji mieszanin kwasów oktadekanokarboksylowych polimery­ zowanych polieterodiaminą alifatyczną Koncentrat wiążący tlen zawierający mieszaninę: — kopolimeru otrzymanego z poli(tereftalanu etylenu), dibezwodnika piromelitowego (PMDA) oraz polibutadienu podstawionego grupami hydroksylowymi — kopolimeru barierowego (oznaczonego metodą ASTM F1115-95 (2001)) otrzymanego z diamin ksylilenu i kwasu adypinowego oraz — barwników organicznych i nieorganicznych i/lub pigmentów organicznych

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.