Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 57

), dla przemysłu przetwórczego w celu przetworzenia na pasty lub produkty do smarowania (1) Ikra rybia, płukana, oczyszczona z przylegających organów i jedynie solona lub w solance, do przetwórstwa (1) Kraby z gatunków »King« (Paralithodes camchaticus), »Hanasaki« (Paralit­ hodes brevipes), »Kegani« (Erimacrus isenbecki), »Queen« i »Snow« (Chionoe­ cetes spp.), »Red« (Geryon quinquedens), »Rough stone« (Neolithodes asper­ rimus), Lithodes santolla, »Mud« (Scylla serrata), »Blue« (Portunus spp.), jedynie gotowane w wodzie i obrane ze skorupek, nawet zamrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 2 kg lub większej

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 1517 90 99

10

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 1518 00 99 ex 1604 11 00

10 20

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 1604 30 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 1605 10 00 ex 1605 10 00

11 19

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 1902 30 10 ex 1903 00 00 ex 2005 91 00

10 20 10

Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (Vigna radiata (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej

0%

1.1.2010-31.12.2013

Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg Czereśnie z dodatkiem spirytusu, o zawartości cukru 9 % masy lub bez zawartości cukru, o średnicy nie większej niż 19,9 mm, z pestką, stoso­ wane w produktach czekoladowych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 *ex 2009 49 30

30 30 91

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

Sok ananasowy, inny niż sproszkowany: — o liczbie Brixa większej niż 20, ale nie większej niż 67, — o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto, — zawierający dodatek cukru

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 2009 80 79

82

Koncentrat soku żurawinowego o liczbie Brixa 40 lub większej, ale nie większej niż 66

0%

1.1.2010-31.12.2014

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/5

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2009 80 79

87

Sok z owoców Boysenberry, zagęszczony, zamrożony, o wartości Brix 61 lub większej, ale nie większej niż 65 Woda kokosowa, niepoddana przetworzeniu, zamrożona, niepakowana do sprzedaży detalicznej Izolat białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia Mieszanina izomerów 2,4,4-trimetylopent-1-enu i 2,4,4-trimetylopent-2enu Tellur o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru Lantan o czystości 99 % masy lub większej Kwas amidosulfonowy Ditlenek krzemu w postaci proszku, stosowany do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu (1) Mikrokulki z bezpostaciowego krzemu o cząstkach wielkości 5 μm (± 1 μm), stosowane do produkcji produktów kosmetycznych (1) Kulki z porowatego białego ditlenku krzemu (krzemionki) o cząstkach wielkości powyżej 1 μm, stosowane do produkcji produktów kosmetycz­ nych (1) Trifluorek azotu Tetrafluorek krzemu Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m2/g Tlenek wodorotlenku glinu w postaci pseudo boehmitu Tritlenek chromu

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 2009 80 99

93

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 2106 10 20

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2710 11 25

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2804 50 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2805 30 10

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2805 30 90 ex 2811 19 80 ex 2811 22 00

10 10 10

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.