Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 57

ex 3913 90 00 ex 3913 90 00

85 92

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3913 90 00

94

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3913 90 00 ex 3913 90 00

95 96

Sól sodowa kwasu chondroitinosiarkowego Proszek zawierający 90 % (± 5 %) masy wytłaczanego biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy, produkowanego ze skrobi kurkurydzianej 10 % (± 5 %) masy syntetycznego polimeru i 0,5 % (± 0,25 %) masy kwasu stearynowego Rury składające się z kopolimerów blokowych poli(tetrafluoroetylenu) i poliperfluoroalkoksytrifluoroetylenu, o długości nie większej niż 600 mm, średnicy nie większej niż 85 mm oraz grubości ścianek 30 μm lub większej, ale nie większej niż 110 μm Złącza z tworzyw sztucznych zawierające pierścienie uszczelniające typu »O-ring«, klamrę zabezpieczającą i mechanizm zwalniający do wprowa­ dzania w wąż paliwowy pojazdów

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

*ex 3917 32 00

91

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3917 40 00

91

0%

1.1.2010-31.12.2014

L 4/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 00

10 25 31

Refleksyjna folia, składająca się się z warstwy poliuretanu, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabezpieczajacymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem albo znakiem urzę­ dowym dotyczącym jej przeznaczenia wytłoczonymi kulkami szklanymi i warstwy klejącej z drugiej, pokrytej z jednej lub obydwu stron folią rozdzielającą

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3919 10 19

20

Rolki taśmy dwustronnie przylepnej: — pokrytej kauczukiem naturalnym lub syntetycznym niewulkanizo­ wanym — o szerokości 20 mm lub większej, jednak nie większej niż 40 mm — zawierającej silikon, wodorotlenek glinu, akryl i mocznik

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 61 00 *ex 3919 10 80

21 21 20 30

Refleksyjny arkusz laminowany, składający się z warstwy poliwęglanu całkowicie wytłaczanego z jednej strony w regularnie ukształtowany wzór, pokryty z obydwu stron jedną lub więcej warstwami materiału z tworzywa sztucznego nawet pokryty z jednej strony warstwą klejącą oraz arkuszem rozdzielającym

0%

1.1.2010-31.12.2013

Dwustronna, samoprzylepna folia z modyfikowanej żywicy epoksydowej, w rolkach, o szerokości 10 do 20 cm, długości 10 do 210 m, o całkowitej grubości 10 do 50 μm, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej Refleksyjna folia, składająca się z warstwy poli(chlorku winylu), warstwy poliestru alkidowego, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabez­ pieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, widocznym jedynie w świetle odblaskowym, oraz wytłoczonymi kulkami szklanymi, a na drugiej stronie warstwą klejącą, pokryta z jednej lub z obu stron folią rozdzielającą Czarna folia z poli(chlorku winylu) o wysokim połysku większym niż 90 stopni określonym metodą ASTM D 2457, pokryta z jednej strony ochronną warstwą polietylenowo tereftanalową, z drugiej zaś samoprzy­ lepną taśmą z kanałami i politetylenowo tereftanalową warstwą rozdzie­ lającą Wzmocniona taśma ze spienionego polietylenu, pokryta z obu stron mikroskopijną samoprzylepną akrylową warstwą klejącą a z jednej strony warstwą o grubości 0,38 mm lub większej ale nie większej niż 1,53 mm Folia klejąca składająca się z bazy kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) o grubości 70 μm lub większej oraz klejącej części taśmy akry­ lowej o grubości 5 μm lub większej, do ochrony powierzchni dysków krzemowych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.