Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 57

*ex 3919 10 80

35

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00

40 43

0%

1.1.2010-31.12.2011

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 *ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 89 *ex 3919 10 80 ex 3919 90 00

45 45 50 41 25 55 53

0%

1.1.2010-31.12.2012

0%

1.1.2010-31.12.2013

Taśma z pianki akrylowej, pokryta z jednej strony klejem aktywowanym na gorąco lub akrylowym klejem przylepcowym oraz z drugiej strony akrylowym klejem przylepcowym i arkuszem rozdzielającym, o wytrzymałości na zdzieranie pod kątem 90° większej niż 25 N/cm (określonym metodą ASTM D 3330) Refleksyjny arkusz laminowany, o regularnym wzorze, składający się kolejno z warstwy poli(metakrylanu metylu), warstwy polimeru akrylo­ wego zawierającej mikropryzmaty, warstwy poli(metakrylanu metylu), warstwy klejącej i arkusza rozdzielającego

0%

1.1.2010-31.12.2012

*ex 3919 10 80

60

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/49

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00

65 57

Samoprzylepny odbijający arkusz laminatu o regularnym wzorze składa­ jący się kolejno z folii z polimerów akrylowych, z warstwy poli(metylo metakrylanu) zawierającego mikropryzmaty i nawet zawierającego dodat­ kową warstwę poliestru i kleju z końcowym arkuszem rozdzielającym

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 90 00

19

Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu), pozba­ wiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na nacisk i wkładką ochronną, a po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organicznego na bazie choliny oraz nadającą się do drukowania warstwę pyłoszczelną ze zmodyfikowanego, długołańcuchowego, alkilowego związku organicz­ nego, posiadająca całkowitą grubość, bez wkładki ochronnej, 54 μm lub większą, ale nie większą niż 64 μm oraz szerokość większą niż 1 295 mm, ale nie większą niż 1 305 mm Folia składająca się z od 1 do 3 laminowanych warstw poli(tereftalanu etylenu) i kopolimeru kwasu tereftalowego, kwasu sebacynowego i glikolu etylenowego, pokryta z jednej strony akrylową powłoką odporną na ścieranie oraz z drugiej strony akrylowym klejem przylep­ cowym, rozpuszczalną w wodzie powłoką metylocelulozową i wkładką zabezpieczającą z poli(tereftalanu etylenu) Wielowarstwowa folia z poli(etylenu tereftalanu) oraz kopolibutylokry­ lanu i kopolimetyloakrylanu, pokryta z jednej strony akrylowym pokry­ ciem odpornym na ścieranie zawierającym nanocząsteczki tlenku anty­ monu cyny oraz sadzą, a z drugiej strony samoprzylepną akrylową warstwą klejącą i warstwą ochronną z poli(etylenu tereftalanu) pokrytą silikonem Folia z poli(tereftalanu etylenu), o sile kleju przylepcowego nie większej niż 0,147 N/25 mm i wyładowaniu elektrostatycznym nie większym niż 500 V Folia poliestrowa pokryta z obu stron akrylową lub kauczukową samo­ przylepną warstwą klejącą w rolkach o szerokości 45,7 cm lub większej ale nie większej niż 132 cm (dostarczana z warstwą rozdzielającą) Przezroczysta folia samoprzylepna z polietylenu, pozbawiona zanieczysz­ czeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wraż­ liwym na nacisk, o grubości 60 μm lub większej, ale nie większej niż 70 μm oraz szerokości większej niż 1 245 mm, ale nie większej niż 1 255 mm Arkusz warstwowy odblaskowy w rolkach o szerokości większej niż 20 cm, z wytłaczanym regularnym wzorem, składający się z folii z poli(chlorku winylu) pokrytej z jednej strony warstwą zawierającą poli­ mery akrylowe, zaś z drugiej strony: — warstwą poliuretanu zawierającą mikrokulki szklane — warstwą kleju oraz — arkuszem rozdzielającym

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.