Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 57

*ex 3919 90 00

23

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 90 00

25

0%

1.1.2010-31.12.2012

*ex 3919 90 00

27

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 90 00

29

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 3919 90 00

33

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 90 00

35

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 90 00

37

UV-czuła folia z poli(chlorku winylu): — o grubości 78 μm lub większej, — pokryta po jednej stronie przylegającą warstwą akrylową o grubości 8 μm lub większej oraz arkuszem rozdzielającym,

0%

1.1.2010-31.12.2014

L 4/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

— o sile przylegania 1 764 mN/25 mm lub większej, do stosowania przy cięciu krzemu (1 ) *ex 3919 90 00 39 Folia z poli(chlorku winylu), o grubości mniejszej niż 1 mm, pokryta klejem, do którego przymocowane są szklane kulki o średnicy nie więk­ szej niż 100 μm Folia polaryzacyjna w rolkach, składająca się z wielowarstwowej folii z polialkoholu winylowego, wzmocniona z obu stron folią z trioctanu celulozy, z klejem wrażliwym na nacisk i folią rozdzielającą z jednej strony 0% 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 90 00 ex 9001 20 00

47 40

0%

1.1.2010-31.12.2012

*ex 3919 90 00

49

Folia odblaskowa laminowana złożona z folii z poli(metakrylanu metylu) z wytłoczonym z jednej strony regularnym wzorem, folii z polimeru zawierającego mikrokulki szklane, warstwy kleju i arkusza rozdzielają­ cego Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 90 μm, nawet pokryta z jednej strony warstwą kleju i arkuszem rozdzielającym

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3919 90 00 ex 3920 51 00 *ex 3919 90 00

51 30 55

0%

1.1.2010-31.12.2013

Rolki zorientowanej dwuosiowo folii z polipropylenu: — z warstwą samoprzylepną, — o szerokości 363 mm lub większej, ale nie większej niż 507 mm, — o całkowitej grubości folii 10 μm, ale nie większej niż 100 μm, do ochrony wyświetlaczy LCD podczas produkcji modułów LCD (1)

0%

1.1.2010-31.12.2012

*ex 3920 10 25 ex 3920 10 89 *ex 3920 10 25 ex 3920 10 28

10 20 20 91

Folia o grubości nie większej niż 0,20 mm z mieszaniny polietylenu oraz kopolimeru etylenu z okt-1-enem, wytłoczona w regularny romboidalny wzór, do pokrycia z obydwu stron warstwą niewulkanizowanej gumy (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

Folia z polietylenu, w rodzaju stosowanej do taśm do maszyn do pisania Folia polietylenowa o grubości 19 μm (± 1) zadrukowana wzorem graficznym złożonym z ośmiu różnych barw z jednej strony folii i jednej barwy z drugiej strony; przy czym wzór graficzny ma następu­ jący wygląd: — jest powtarzalny i równomiernie rozmieszczony wzdłuż folii — jest identycznie wyjustowany, niezależnie czy patrzy się na folię z tyłu czy z przodu

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 10 89

40

Arkusz kompozytowy zawierający powłokę akrylową, laminowany warstwą polietylenu o wysokiej gęstości, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 1,2 mm Folia z polimerów propylenu, zorientowana dwuosiowo, z współwytłaczaną warstwą polietylenu z jednej strony, o całkowitej grubości 11,5 μm lub większej, ale nie większej niż 13,5 μm

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3920 20 21

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/51

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3920 20 29

92

Folia zorientowana jednoosiowo o całkowitej grubości nie większej niż 75 μm, składająca się z dwóch lub trzech warstw, przy czym każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, a warstwa środ­ kowa, nawet zawierająca ditlenek tytanu, charakteryzuje się: — wytrzymałością na rozciąganie w kierunku maszyny 175 MPa lub większą, ale nie większą niż 270 MPa oraz — wytrzymałością na rozciąganie w kierunku poprzecznym 20 MPa lub większą, ale nie większą niż 40 MPa oznaczoną metodą ASTM D882/ISO 527-3

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.