Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 57

*ex 3920 20 29

93

Jednoosiowo zorientowana folia, składająca się z trzech warstw, każda warstwa składająca się z mieszaniny polipropylenu i kopolimeru etylenu i octanu winylu o: — grubości 55 μm lub większej, ale nie większej niż 97 μm, — module sprężystości przy rozciąganiu podłużnym 0,75 GPa lub więk­ szym, ale nie większym niż 1,45 GPa oraz — module sprężystości przy rozciąganiu poprzecznym 0,20 GPa lub większym, ale nie większym niż 0,55 GPa

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 3920 20 80

92

Arkusz lub taśma laminowane złożone z folii o grubości 181 μm lub większej, ale nie większej niż 223 μm składającej się z mieszaniny kopo­ limerów propylenu z etylenem i kopolimerem styrenowo-etylenowobutylenowo-styrenowym (SEBS) powleczona lub pokryta z jednej strony warstwą kopolimeru styrenowo-etylenowo-butylenowo-styrenowego (SEBS) i warstwą poliestru Folia z poli(chlorku winylu), stabilizowana promieniowaniem ultrafiole­ towym, bez jakichkolwiek otworów, nawet mikroskopowych, o grubości 60 μm lub większej ale nie większej niż 80 μm, zawierająca 30 lub więcej, ale nie więcej niż 40 części plastyfikatora na 100 części poli(chlorku winylu) Folia o połysku zwierciadlanym 70 lub większym, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z dwóch warstw poli(chlorku winylu) pokrytych z obydwu stron warstwą z tworzywa sztucznego, o grubości 0,26 mm lub większej, ale nie większej niż 1,0 mm, pokryta z błyszczącej strony zabezpieczającą folią polietylenową, w rolkach o szerokości 1 000 mm lub większej, ale nie większej niż 1 450 mm, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 9403 (1) Refleksyjny arkusz laminatu, składający się z warstwy poli(chlorku winylu) oraz warstwy dowolnego tworzywa sztucznego całkowicie wytła­ czany w regularny tetragonalny wzór, pokryty z jednej strony arkuszem rozdzielającym Folia o połysku zwierciadlanym 70 lub większym, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z warstwy poli(tereftalanu etylenu) i warstwy barwnego poli(chlorku winylu), do pokrycia płyt i drzwi, w rodzaju stosowanych do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego (1) Folia wytłoczona do głębokości nie większej niż 12 μm, o połysku zwierciadlanym 7 lub większym, ale nie większym niż 17, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z co najmniej dwóch warstw poli(chlorku winylu), o całkowitej grubości nie większej niż 0,5 mm, pokryta na wytłoczonej stronie folią zabezpieczającą, w rolkach o szerokości 1 400 mm lub większej, ale nie większą niż 1 420 mm, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 9403 (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 43 10

92

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 43 10 ex 3920 49 10

94 93

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 43 10

95

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 43 10

96

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 43 10

97

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3920 51 00

10

Płytka z poli(metyloakrylanu metylu) z o wymiarach 738 × 972 mm (+/- 1,5 mm)

antystatyczną

powłoką,

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 51 00

20

Płytka z poli(metyloakrylanu metylu) zawierająca wodorotlenek glinu, o grubości 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 19 mm Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normami EN 4364 (MIL-P5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) i EN 4366 (MIL-PRF-25690) Niekomórkowa i nielaminowana folia ze zmodyfikowanego kopolimeru akrylonitrylu z akrylanem metylu o grubości 1,0 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, pakowana w rolkach Współwytłaczany nieprzezroczysty arkusz z poli(tereftalenu etylenu), o grubości 50 μm lub większej, ale nie większej niż 350 μm, składający się głównie z warstwy zawierającej sadzę

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.