Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 57

ex 3920 51 00

40

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 59 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 ex 3920 62 19

01 03 07

0%

1.1.2010-31.12.2013

Folia z poli(tereftalenu etylenu), niepowleczona klejem, o grubości nie większej niż 25 μm albo: — tylko barwiona w całości lub — barwiona w całości i metalizowana z jednej strony

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19

09

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19

11 13

Folia wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 μm, składająca się z jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promie­ niowanie UV w całej masie, niepowleczona klejem ani żadnym innym materiałem

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 ex 3920 62 19

14 16 17 19

Folia z poli(tereftalenu etylenu), o grubości 20 μm lub większej, ale nie większej niż 150 μm, powleczona z jednej strony silikonem, stosowana do produkcji folii na okna (1)

3%

1.1.2010-31.12.2011

Laminowana folia wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 μm, składająca się z jednej warstwy, która jest wyłącznie metalizowana i jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promie­ niowanie UV w całej masie, niepowleczona klejem ani żadnym innym materiałem

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19

20

Odbijająca folia poliestrowa wytłaczana w tetragonalny wzór, do produkcji znaczków i naklejek bezpieczeństwa, ubrań ochronnych oraz ich akcesoriów lub małych toreb szkolnych, worków lub podobnych pojemników (1) Folia z poli(tereftalanu etylenu), powleczona lub pokryta z jednej strony lub z obu stron warstwą modyfikowanego poliestru, o całkowitej grubości 7 μm lub większej, ale nie większej niż 11 μm, do produkcji taśmy video z magnetyczną warstwą metalicznych pigmentów i szerokości 8 mm lub 12,7 mm (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19

21 23

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19

37 39

Folia z poli(tereftalenu etylenu) o grubości nie większej niż 12 μm, powleczona z jednej strony warstwą tlenku glinu, o grubości nie większej niż 35 nm

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/53

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3920 62 19

41

Folia z poli(tereftalenu etylenu) o grubości 18 μm lub większej, ale nie większej niż 25 μm, o: — współczynniku kurczenia (3,4 ± 0,1) % w kierunku maszyny (okre­ ślonym metodą ASTM D 1204) oraz — współczynniku kurczenia (0,3 ± 0,2) % w kierunku poprzecznym (określonym metodą ASTM D 1204)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19

51 53

Folia z poli(tereftalenu etylenu), poli(naftanianu etylenu) albo podobnego poliestru, powleczona z jednej strony metalem oraz/lub tlenkami metali, zawierająca mniej niż 0,1 % masy glinu, o grubości nie większej niż 300 μm oraz o oporności powierzchniowej nie większej niż 10 000 omów (na kwadrat) (określonej metodą ASTM D 257-99)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19

54 56

Matowa folia z poli(tereftalanu etylenu), o połysku zwierciadlanym 15 mierzonym pod kątem 45° i o połysku 18 mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000) oraz o szerokości 1 600 mm lub większej

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 ex 3920 69 00 ex 3920 62 19 ex 3920 62 19

57 59 73 40 75 77

Folia z białego poli(tereftalenu etylenu), barwionego w masie, o grubości 185 μm lub większej, ale nie większej niż 253 μm, powleczona z obydwu stron warstwą antystatyczną

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.