Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 36

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 36

Strona 36 z 57

ex 3920 99 28

40

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 99 28

50

Termoplastyczna folia poliuretanowa o grubości 250 μm lub większej, ale nie większej niż 350 μm, pokryta z jednej strony usuwalną warstwą ochronną Folia poli(1-chlorotrifluoroetylenowa) Folia politetrafluoroetylenowa, niemikroporowata, w postaci rolek, o grubości 0,019 mm lub większej, ale nie większej niż 0,14 mm, nieprzepuszczalna dla pary wodnej Membrany jonowymienne z fluorowanego tworzywa sztucznego Folia z kopolimeru alkoholu winylowego, rozpuszczalna w zimnej wodzie, o grubości 34 μm lub większej, ale nie większej niż 90 μm, o wytrzymałości na rozciąganie przy rozerwaniu 20 MPa lub większej, ale nie większej niż 45 MPa oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu wyno­ szącym 250 % lub większym, ale nie większym niż 900 %

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3920 99 59 ex 3920 99 59

25 50

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 99 59 ex 3920 99 59

55 60

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/55

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3920 99 90

20

Anizotropowa folia przewodząca, w rolkach, o szerokości 1,5 mm lub większej, ale nie większej niż 3,15 mm, o maksymalnej długości 300 m, stosowana do łączenia komponentów elektronicznych podczas produkcji wyświetlaczy LCD lub plazmowych Arkusz pianki poliuretanowej, o grubości 3mm (± 15 %) oraz gęstości 0,09435 lub większej, ale nie większej niż 0,10092 Folia z mikroporowatego polipropylenu, o grubości nie większej niż 100 μm Taśma mikroporowatego politetrafluoroetylenu na podłożu włókniny, do stosowania w produkcji filtrów do aparatury do dializy nerek (1) Folia polieterosulfonowa, o grubości nie większej niż 200 μm Folia komórkowa, składająca się z warstwy polietylenu o grubości 90 μm lub większej, ale nie większej niż 140 μm, oraz z warstwy celulozy regenerowanej o grubości 10 μm lub większej, ale nie większej niż 40 μm Płyta kompozytowa z poli(tereftalanu etylenu) lub z poli(tereftalanu buty­ lenu), wzmocniona włóknem szklanym Folia z poli(tereftalanu etylenu), laminowana z jednej lub obu stron warstwą jednokierunkowej włókniny z poli(tereftalanu etylenu) i impregnowana żywicą poliuretanową lub epoksydową Wstępnie impregnowane, wzmocnione włókno szklane zawierające żywicę estru cyjanianu lub żywicę bismaleimidu (B) triazyny (T) zmie­ szaną z żywicą epoksydową, o wymiarach: — 469,9 mm (± 2 mm) x 622,3 mm (± 2 mm) lub — 469,9 mm (± 2 mm) x 414,2 mm (± 2 mm) lub — 546,1 mm (± 2 mm) x 622,3 mm (± 2 mm)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 13 10

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 19 00

91

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 19 00

93

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 19 00 ex 3921 19 00

95 96

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3921 90 10

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3921 90 10

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 90 55

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99 ex 3921 90 60

91 20 10 93

Tkanina z włókien poli(tetrafluoroetylenu), powleczona lub pokryta kopolimerem tetrafluoroetylenu i trifluoroetylenu o perfluorowanych alkoksy zakończeniach łańcuchów bocznych kwasów karboksylowych lub grupy kwasu sulfonowego, nawet w postaci soli potasowej lub sodowej

0%

1.1.2010-31.12.2013

Folia o połysku zwierciadlanym 30 lub większym, ale nie większym niż 60, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z warstwy poli(tereftalanu etylenu) i warstwy barwionego poli(chlorku winylu), połączonych meta­ lizowaną warstwą kleju, do pokrycia płyt i drzwi, w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń domowych (1) Pojemnik polietylenowy na sprężony wodór: — o aluminiowych wzmocnieniach z obu końców, — całkowicie pokryty materiałem kompozytowym z włókien węglo­ wych impregnowanym żywicą epoksydowa,

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.