Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 57

ex 3923 30 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

— o średnicy 213 mm lub większej, ale nie większej niż 368 mm, — długości 860 mm lub większej, ale nie większej niż 1 260 mm i — o pojemności 18 litrów lub większej, ale nie większej niż 50 litrów ex 3926 90 92 20 Arkusz refleksyjny lub taśma refleksyjna, składające się z wyłogu z poli(chlorku winylu) wytłaczanego w regularny tetragonalny wzór, zgrzewane na gorąco w równoległe linie lub kratkę do podkładu z tworzywa sztucznego lub z dzianiny lub tkaniny, pokrytych z jednej strony tworzywem sztucznym Mikrokulki z polimeru diwinylobenzenu o średnicy 4,5 μm lub większej, ale nie większej niż 80 μm Poprzeczny resor piórowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, stosowany do produkcji układów zawieszenia do pojazdów silnikowych (1) Mikrokulki niespienione z kopolimeru akrylonitrylu, metakrylonitrylu i metakrylanu izobornylu, o średnicy 3 μm lub większej, ale nie większej niż 4,6 μm Płaski produkt z polietylenu, perforowany w przeciwnych kierunkach, o grubości 600 μm lub większej, ale nie większej niż 1 200 μm oraz o masie 21 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 42 g/m2 Nić i sznurek z silikonowanej gumy wulkanizowanej Miękkie gumowe zatyczki uszczelniające do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (1) Skóry owcze lub jagnięce, bez wełny, garbowane lub dogarbowane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114 0% 1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 97

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 97

15

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 97

25

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3926 90 97

55

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 4007 00 00 ex 4016 99 97

10 20

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99 4106 21 10 4106 22 90 4106 31 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 92 00 ex 5004 00 10 10

0%

1.1.2010-31.12.2013

Skóry kozie lub koźlęce, odwłoszone, garbowane lub dogarbowane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

0%

1.1.2010-31.12.2013

Skóry wyprawione z pozostałych zwierząt, odwłoszone, garbowane, dalej nieprzetworzone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

0%

1.1.2010-31.12.2013

Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu) niepakowana do sprzedaży detalicznej, niebielona, prana lub bielona, w całości z jedwabiu Nitka wyczeskowa w całości z jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 5004 00 90

10

2,5 %

1.1.2010-31.12.2011

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/57

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 5005 00 10 ex 5005 00 90 ex 5205 31 00

10 10 10

Nitka wyczeskowa w całości z odpadów jedwabiu (wyczeski), niepako­ wana do sprzedaży detalicznej

0%

1.1.2010-31.12.2013

Nitka złożona z sześciu nitek bawełny bielonej, o masie liniowej nitki pojedynczej 925 decyteksów lub większej, ale nie większej niż 989 decyteksów, do produkcji tamponów (1) Tkaniny do produkcji bandaży, opatrunków i gaz medycznych

0%

1.1.2010-31.12.2013

5208 11 10 ex 5402 45 00 20

5,2 % 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

Nitka z włókien syntetycznych wyłącznie z poliamidów aromatycznych otrzymanych poprzez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego Nitka z włókna ciągłego syntetycznego dwuskładnikowa, nieteksturo­ wana, nieskręcona, o masie liniowej 1 650 decyteksów lub większej, ale nie większej niż 1 800 decyteksów, składająca się ze 110 włókien ciągłych lub więcej, ale nie więcej niż ze 120 włókien ciągłych, z których każde posiada rdzeń z poli(tereftalanu etylenu) i pokrycie z poliamidu-6, zawierająca 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 77 % masy poli(tereftalanu etylenu), stosowana do produkcji pokryć dachowych (1) Nitka z kopolimeru kwasu glikolowego z kwasem mlekowym, do wyko­ nywania szwów chirurgicznych (1) Nitka z włókna ciągłego nieteksturowanego z poli(alkoholu winylowego) Nitka z włókna ciągłego syntetycznego, pojedyncza, zawierająca 85 % masy lub więcej akrylonitrylu, w postaci knota zawierającego 1 000 włókien ciągłych lub więcej, ale nie więcej niż 25 000 włókien ciągłych, o masie metra 0,12 g lub większej, ale nie większej niż 3,75 g i o długości 100 m lub większej, do produkcji przędzy z włókna węglo­ wego (1) Przędza jednowłókowa (monofilament) z poli(1,4-dioksanonu) Niewyjałowiona przędza jednowłókowa (monofilament) z kopolimeru 1,3-dioksan-2-onu i 1,4-dioksan-2,5-dionu, do wykonywania szwów chirurgicznych (1) Przędza jednowłókowa (monofilament) z poliestru lub poli(tereftalanu butylenu), o wymiarze przekroju poprzecznego 0,5 mm lub większym, ale nie większym niż 1 mm, stosowana do produkcji zamków błyska­ wicznych (1) Pasek z poliimidu Tkanina włókiennicza, składająca się z osnowy z przędz z włókna ciąg­ łego z poliamidu 6,6 oraz wątku z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy oraz 3,4’-oksybis (fenylenaminy) Włókna odcinkowe syntetyczne z kopolimeru kwasu tereftalowego, pfenylenodiaminy i 3,4′-oksybis(fenylenoaminy), o długości nie większej niż 7 mm Włókna z poli(alkoholu winylowego), nawet acetalizowane

ex 5402 47 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.