Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 57

ex 5402 49 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 5402 49 00 ex 5402 49 00

50 70

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 5404 19 00 *ex 5404 19 00

20 30

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

ex 5404 19 00

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 5404 90 90 ex 5407 10 00

20 10

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012

ex 5503 11 00 ex 5601 30 00 ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00

10 40 20 10 10

0%

1.1.2010-31.12.2013

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 5603 11 10

10

Włókniny z poli(alkoholu winylowego), w kawałku lub pocięte w prostokąty: — o grubości 200 μm lub większej, ale nie większej niż 280 μm; oraz — o masie powierzchniowej 20 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 50 g/m2

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 11 90 ex 5603 12 10

10 10

ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90 ex 5603 11 10 ex 5603 11 90

10 10 10 10 10 20 20 Włóknina o masie powierzchniowej nie większej niż 20 g/m2, zawiera­ jąca włókna ciągłe typu spunbonded i meltblown, ułożone warstwami, przy czym dwie warstwy zewnętrzne zawierają drobne włókna ciągłe (średnica nie mniejsza niż 10 μm, ale nie większa niż 20 μm), a warstwa środkowa zawiera bardzo drobne włókna ciągłe (średnica nie mniejsza niż 1 μm, ale nie większa niż 5 μm), przeznaczona do produkcji pieluszek i wkładek dla niemowląt oraz podobnych wkładek higienicznych (1) 0% 1.1.2010-31.12.2012

ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90 ex 5603 12 90

30 30 10 60 40 30 50

Włókniny z włókien z poliamidu aromatycznego, otrzymane przez poli­ kondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego, w kawałku lub pocięte w prostokąty

0%

1.1.2010-31.12.2013

Włókniny: — o masie powierzchniowej 30 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 60 g/m2, — zawierające włókna i polietylenu, z polipropylenu lub z polipropylenu

0%

1.1.2010-31.12.2012

— nawet z nadrukiem, w których: — po jednej stronie 65 % powierzchni całkowitej zajmują okrągłe pęczki o średnicy 4 mm, składające się z przymocowanych, wystających, niepołączonych, skręconych włókien odpowiednich do szczepienia materiałów z wytłaczanymi haczykami, a pozostałe 35 % powierzchni stanowią włókna połączone, — po drugiej stronie powierzchnia jest gładka i bez tekstury, stosowane do produkcji pieluch i wkładek dla niemowląt i podobnych artykułów higienicznych (1)

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/59

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 5603 12 90 ex 5603 13 90

60 60

Włókniny z polietylenu typu spunbonded, o masie powierzchniowej większej niż 60 g/m2, ale nie większej niż 80 g/m2 oraz o oporze powietrza (Gurley) 8 s lub większym, ale nie większym niż 36 s (zgodnie z oznaczeniem metodą ISO 5636/5)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 13 10 ex 5603 14 10

70 70 40 10 10 10

Włókniny z polipropylenu, składające się z warstwy typu meltblown, laminowane na każdej stronie włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu, o grubości nie większej niż 550 μm i o masie powierzchniowej nie większej niż 80 g/m2, w kawałku lub po prostu pocięte na prostokąty lub kwadraty, nieimpregnowane

0%

1.1.2010-31.12.2013

Włókniny nieprzewodzące prądu elektrycznego, składające się z środkowej warstewki z poli(tereftalanu etylenu), laminowanej po obu stronach jednokierunkowo ułożonymi włóknami poli(tereftalanu etylenu), powleczonej po obu stronach żywicą nieprzewodzącą prądu elektrycz­ nego odporną na wysokie temperatury, o masie powierzchniowej 147 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 265 g/m2, o anizotropowej wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach, stosowane jako materiał do izolacji elektrycznej

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.