Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 57

ex 5603 14 90

30

Włókniny składające się z środkowej elastomerowej warstewki lamino­ wanej po obu stronach z włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu, o masie powierzchniowej 200 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 300 g/m2 Włókniny składające się ze zgrzewalnej środkowej warstwy typu meltblown termoplastycznego elastomeru, laminowane na każdej stronie włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 92 90 ex 5603 94 90

20 20 70 40

0%

1.1.2010-31.12.2013

Włókniny, składające się z wielu warstw z mieszaniny włókien typu meltblown i włókien odcinkowych z polipropylenu i poliestru, nawet laminowane po jednej lub po obu stronach włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu, o całkowitej grubości nie większej niż 50 mm

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 5603 94 90

20

Pręty z włókna akrylowego, o długości nie większej niż 50 cm, do produkcji końcówek długopisu (1) Szpagat niewyjałowiony, z poli(kwasu glikolowego) lub z poli(kwasu glikolowego) i jego kopolimerów z kwasem mlekowym, pleciony lub oplatany, z wewnętrznym rdzeniem, do produkcji szwów chirurgicz­ nych (1) Gaza z bawełny, o szerokości mniejszej niż 1 500 mm Dzianiny lub tkaniny, powleczone lub pokryte na jednej stronie plastycznym sztucznym materiałem, w którym osadzone są mikrokulki

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 5607 50 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 5803 00 10 ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99 ex 5906 99 90

91 10 10 20 10

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

Tekstylia gumowane, składające się z przędz osnowowych z poliamidu6,6 i przędz wątkowych z poliamidu-6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy i 3,4′-oksybis(fenylenoaminy)

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 5907 00 00

10

Tekstylia, powleczone substancją przylepną, w których osadzone są kulki o średnicy nie większej niż 150 μm Filce igłowane z włókna syntetycznego, niezawierające poliestru, nawet zawierające cząsteczki katalityczne uwięzione wewnątrz włókien synte­ tycznych, powleczone lub pokryte z jednej strony błoną poli(tetrafluo­ roetylenową), do produkcji wyrobów filtracyjnych (1) Części urządzenia do oczyszczania wody poprzez odwróconą osmozę, składające się zasadniczo z membran na bazie tworzywa sztucznego, wewnętrznie wzmocnione tekstylną tkaniną lub włókniną, które są zawi­ nięte wokół perforowanej rury oraz zamknięte w cylindrycznej obudowie z tworzywa sztucznego o grubości ścian nie większej niż 4 mm, nawet obudowane w cylindrze o grubości ścianki 5 mm lub większej

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 5911 10 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 5911 90 90 ex 8421 99 00

30 92

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 5911 90 90

40

Tarcze polerskie wielowarstwowe, z włókniny, poliestrowe, impregno­ wane poliuretanem Materiał ścierny w postaci identycznie ukształtowanych cząstek na podłożu

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 6805 10 00 ex 6805 20 00 ex 6805 30 80 ex 6813 89 00

10 10 10 10

0%

1.1.2010-31.12.2013

Materiał cierny, o grubości mniejszej niż 20 mm, niezmontowany, do produkcji części ciernych stosowanych w automatycznych skrzyniach biegów i w sprzęgłach (1) Rurki reakcyjne i uchwyty z węglika krzemu, w rodzaju stosowanych do wstawiania do pieców dyfuzyjnych i utleniających, do produkcji mate­ riałów półprzewodnikowych Nośniki katalizatorów, składające się z porowatego kordierytu lub kawałków ceramicznego mulitu, o łącznej pojemności nie większej niż 65 l, posiadające na 1 cm2 przekroju poprzecznego nie mniej niż jeden ciągły kanał, który może być otwarty na obu końcach lub zamknięty na jednym końcu Artykuły ceramiczne wykonane z włókien ciągłych z tlenków ceramicz­ nych, zawierających: — 2 % masy lub więcej tritlenku diboru; — 28 % masy lub mniej ditlenku krzemu; — 60 % masy lub więcej tritlenku diglinu

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.