Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 57

ex 2811 22 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 2811 22 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 2812 90 00 ex 2812 90 00 *ex 2818 20 00

10 20 10

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

ex 2818 30 00 2819 10 00 ex 2823 00 00

10

4% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013

10

Ditlenek tytanu, o czystości 99,9 % masy lub większej, o średniej wiel­ kości ziarna 1,2 μm lub większej, ale nie większej niż 1,8 μm, do produkcji towarów objętych pozycją 8532 lub 8533 (1) Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku Monochlorek miedzi o czystości 96 % masy lub większej, ale nie większej niż 99 % masy Pentachlorek antymonu o czystości 99 % masy lub większej Dichlorek manganu

ex 2825 50 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2827 39 85

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2827 39 85 ex 2827 39 85

20 30

0% 0%

1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013

L 4/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2827 49 90 ex 2830 10 00

10 10

Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu Tetrasiarczek disodu zawierający w przeliczeniu na suchą masę Monohydrat siarczanu manganu Monohydrat fosforanu (I) sodu Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach: — 2 mg/kg lub więcej arsenu; — 200 mg/kg lub więcej wapnia; — 200 mg/kg lub więcej chlorków; — 20 mg/kg lub więcej żelaza; — 150 mg/kg lub więcej magnezu; — 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich; — 300 mg/kg lub więcej potasu; — 300 mg/kg lub więcej sodu; — 200 mg/kg lub więcej siarczanów, określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Euro­ pejską (European Pharmacopoeia) 38 % masy lub mniej sodu,

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2833 29 80 ex 2835 10 00 ex 2836 91 00

10 10 20

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013

ex 2836 99 17 ex 2837 19 00 ex 2837 20 00 ex 2839 19 00 ex 2839 90 90

10 20 10 10 10

Zasadowy węglan cyrkonu (IV) Cyjanek miedzi Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu Dikrzemian disodu Hydrat krzemianu ołowiu o zawartości ołowiu (84,5 +/- 1,5) % masy, w przeliczeniu na tlenek ołowiu (II), w postaci proszku Krzemian wapnia Dichromian sodu

0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013

ex 2839 90 90 2841 30 00 ex 2841 80 00 ex 2841 90 85 ex 2842 10 00 *ex 2842 10 00 *ex 2842 90 10 ex 2843 29 00

20

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2011

10 10 10 20 10 10

Wolframian diamonu (parawolframian amonu) Tlenek kobaltu (III) litu o zawartości kobaltu co najmniej 59 % Sproszkowany syntetyczny beta zeolit Sproszkowany syntetyczny zeolit typu chabazyt Selenian sodu Tlenek srebra niezawierający azotanów i węglanów, o zawartości srebra co najmniej 99,99 % masy w odniesieniu do zawartości metalu, do produkcji ogniw tlenkowo-srebrowych. (1)

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/7

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

2845 10 00 2845 90 10

Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom) 10 20 30 40 Hel-3 Woda wzbogacona tlenem-18 na poziomie 95 % masy lub większym Monotlenek węgla

13C

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.