Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 57

ex 6903 90 90

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 6909 19 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 6909 19 00

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 6914 90 90

20

ex 6909 19 00

60

Nośniki katalizatorów składające się z porowatych kawałków ceramiki, będącej mieszaniną węgliku krzemu i krzemu, o twardości mniejszej niż 9 w skali Mohsa oraz o całkowitej objętości nie większej niż 65 litrów, mające na cm2 przekroju poprzecznego jeden lub więcej zamkniętych kanałów w dolnej części Mikrokulki ceramiczne, przezroczyste, otrzymane z ditlenku krzemu i ditlenku cyrkonu, o średnicy większej niż 125 μm Kulki ze E-szkła (borokrzemowego niskoalkalicznego), o średnicy 18,5 mm lub większej, ale nie większej niż 26 mm

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 6914 90 90

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7002 10 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/61

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 7005 10 25

10

Szkło typu »float«: — o grubości 2,0 mm lub większej, ale nie większej niż 2,4 mm, — powlekane z jednej strony warstwą odblaskową ditlenku cyny z domieszką fluoru

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 7005 10 30

10

Szkło typu »float«: — o grubości 4,0 mm lub większej, ale nie większej niż 4,2 mm — o przepuszczalności światła 91 % lub większej mierzonej z użyciem źródła światła typu D — powlekane z jednej strony warstwą odblaskową ditlenku cyny z domieszką fluoru

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 7006 00 90

50

Płyta szklana o przekątnej co najmniej 81 cm, ale nie większej niż 186 cm, pokryta albo warstwą siatki albo przewodzącą warstwą powstałą w procesie napylania katodowego dla osłony EMC oraz warstwą pochła­ niającą promieniowanie podczerwone, z dodatkowymi opcjonalnymi warstwami antyrefleksyjnymi/wzmacniającymi kolor po jednej albo obu stronach

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7006 00 90

60

Sodowo-wapniowe płyty szklane o:

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8529 90 92

46

— temperaturze zanikania naprężeń większej niż 570 °C — grubości 1,7 mm lub większej, ale nie większej niż 2,9 mm — wymiarach 1 144 mm (± 0,5 mm) x 670 mm (± 0,5 mm) lub 1 164 mm (± 0,5 mm) x 649 mm (± 0,5 mm) oraz — nawet z warstwą tlenku indu i cyny, lub — nawet z siatką elektrod ze srebrnej pasty pokrytą materiałem dielektrycznym

ex 7007 19 20

10

Płyta szklana o przekątnej 81,28 cm (± 1,5 cm) lub większej, ale nie większej niż 185,42 cm (± 1,5 cm), ze szkła hartowanego, wyposażona w warstwę siatki oraz warstwę pochłaniającą promieniowanie podczer­ wone lub w przewodzącą warstwę powstałą w procesie napylania kato­ dowego, z opcjonalną dodatkową warstwą antyrefleksyjną z jednej lub z obu stron, stosowana do produkcji wyrobów objętych pozycją 8528 (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7007 19 20

20

Płyta szklana hartowana lub częściowo hartowana o przekątnej 81 cm lub większej, ale nie większej niż 186 cm, o jednej lub większej liczbie warstw polimerowych, nawet malowana, nawet z kolorową lub czarną ceramiką wokół krawędzi, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 8528 (1)

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 7007 29 00

10

Płyta szklana o przekątnej 81,28 cm (± 1,5 cm) lub dłuższej, ale nie większej niż 185,42 cm (± 1,5 cm), złożona z dwóch zespolonych płyt wielowarstwowych, zaopatrzona w warstwę siatki oraz warstwę pochła­ niającą promieniowanie podczerwone lub w przewodzącą warstwę powstałą w procesie napylania katodowego, z opcjonalną warstwą anty­ refleksyjną z jednej lub z obu stron

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.