Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 57

ex 7019 90 10

10

Nietekstylne włókna szklane, w których przeważają włókna o średnicy mniejszej niż 4,6 μm

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7201 10 11

10

Wlewki surówki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 7201 10 30

10

Wlewki surówki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm, o zawartości krzemu nie większej niż 1 % masy

0%

1.1.2010-31.12.2011

7202 50 00

Żelazokrzemochrom

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7320 90 10

91

Płaskie sprężyny spiralne ze stali odpuszczonej, o: — grubości 2,67 mm lub większej, ale nie większej niż 4,11 mm, — szerokości 12,57 mm lub większej, ale nie większej niż 16,01 mm, — momencie obrotowym 18,05 Nm lub większym, ale nie większym niż 73,5 Nm, — kącie pomiędzy położeniem spoczynkowym a nominalnym położe­ niem roboczym 76° lub większym, ale nie większym niż 218° stosowane do produkcji napinaczy pasów napędowych do silników spali­ nowych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7326 20 80

20

Wełna metalowa, skladająca się z dużej ilości drucików ze stali nierdzewnej o średnicy od 0,022 mm do 0,070 mm, zbita przez spie­ kanie i walcowanie

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 7410 11 00

10

Folia miedziana o grubości nie większej niż 0,15 mm, powlekana żywicą, bez halogenu, o: — temperaturze rozkładu 350 °C lub wyższej (ustalonej metodą ASTM D 3850 ) i — czasie rozwarstwienia w temperaturze 260 °C przekraczającym 40 minut, a w temperaturze 288 °C przekraczającym 5 minut (usta­ lonym metodą IPC-TM-650)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7410 21 00

60

ex 7410 21 00

10

Arkusz lub płyta z poli(tetrafluoroetylenu), z tlenkiem glinu lub ditlen­ kiem tytanu jako wypełniaczem, lub wzmocnione tkaniną z włókna szklanego, laminowane po obu stronach folią miedzianą

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7410 21 00

30

Folia z poliimidu, niezawierająca żywicy epoksydowej i/lub włókien szklanych, pokryta z jednej lub obydwu stron folią miedzianą

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 7410 21 00

40

Arkusz lub płyty — składające się przynajmniej ze środkowej warstwy papieru lub jednego środkowego arkusza dowolnego typu włókniny z włókien, laminowanych po każdej stronie tkaniną z włókien szklanych oraz impregnowanych żywicą epoksydową lub — składające się z kilku warstw papieru, zaimpregnowanych żywicą fenolową, powleczone po jednej lub obu stronach folią miedzianą o maksymalnej grubości 0,15 mm

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7410 21 00

50

Płyty — składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szkla­ nego, impregnowanej żywicą epoksydową, — pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm oraz — o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 3,9 i współczynniku strat (Df) mniejszym niż 0,015 przy częstotliwości pomiarowej 10 GHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7419 99 90

91

Dysk (tarcza) z osadzonym materiałem, składający się z krzemku molib­ denu,

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7616 99 90

60

— zawierający 1 mg/kg lub mniej sodu, oraz — oprawiony na podłożu z miedzi lub glinu

ex 7601 20 99

10

Blacha i kęsy ze stopu ze złomu aluminiowego zawierającego lit

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 7604 21 00

10

Kształtowniki wykonane ze stopu aluminium EN AW-6063 T5

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.