Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 57

ex 7604 29 90

30

— anodyzowane — nawet lakierowane — o grubości ścianki 0,5 mm (± 1,2 %) lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm (± 1,2 %) stosowane do produkcji towarów objętych podpozycją 8302 (1 )

ex 7605 19 00

10

Drut z aluminium niestopowego, o średnicy 2 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm, pokryty warstwą miedzi o grubości 0,032 mm lub większej, ale nie większej niż 0,117 mm

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7606 12 10

10

Taśma ze stopu glinu i magnezu zawierająca:

0%

1.1.2010-31.12.2012

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/65

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 7607 11 90

20

— 93,3 % masy lub więcej glinu — 2,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy magnezu, oraz — nie więcej niż 1,8 % masy innych pierwiastków, w rolkach, o grubości 0,14 mm lub większej, ale nie większej niż 0,40 mm, i szerokości 12,5 mm lub większej, ale nie większej niż 89 mm, o wytrzymałości na rozciąganie 285 N/mm2 lub większej oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu wynoszącym 1,0 % lub większym

ex 7607 11 90

10

Płaska folia aluminiowa o następujących parametrach: — zawartość aluminium 99,98 % lub więcej — grubość co najmniej 0,070 mm, ale nie więcej niż 0,115 mm — o układzie przestrzennym włókien w rodzaju stosowanej do wytrawiania wysokonapięciowego (1)

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 7607 20 99

10

Folia powlekana aluminium o grubości całkowitej nie większej niż 0,123 mm, składająca się z warstwy aluminium o grubości nie większej niż 0,040 mm, podłoża z folii poliamidowych i polipropylenowych oraz powłoki ochronnej zabezpieczającej przed korozją powodowaną przez kwas fluorowodorowy, stosowana do produkcji baterii litowo-polimero­ wych (1) Pojemnik aluminiowy, bez szwów, na sprężony gaz ziemny lub sprężony wodór, pokryty kompozytem epoksydowo-węglowym, o pojemności 172 l (± 10 %) i masie nienapełnionego pojemnika nie większej niż 64 kg Bloki aluminiowe o strukturze plastra miodu, w rodzaju stosowanych do produkcji części samolotów Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 7613 00 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7616 99 90

15

0%

1.1.2010-31.12.2013

8104 11 00

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8104 90 00

10

Szlifowane i polerowane arkusze magnezu, o wymiarach nie większych niż 1 500 x 2 000 mm, powleczone po jednej stronie żywicą epoksy­ dową niewrażliwą na światło Gąbka tytanowa Wlewki ze stopu tytanu Proszek tytanu, którego 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,224 mm Odpady i złom tytanu i stopów tytanu, z wyjątkiem tych zawierających 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium Pręty ze stopu tytanu zgodne z normą EN-2002-1, EN 4267 lub DIN 65040 Sztaby, pręty, druty ze stopu tytanu i aluminium, zawierające 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium, stosowane do produkcji tłumików i rur wydechowych objętych podpozycją 8708 92 lub 8714 19 (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8108 20 00 ex 8108 20 00 ex 8108 20 00

10 20 30

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 8108 30 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8108 90 30

10

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8108 90 30

20

0%

1.1.2010-31.12.2012

L 4/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8108 90 50

10

Stop tytanu i aluminium, zawierający 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium, w arkuszach lub rolkach, o grubości 0,49 mm lub większej, ale nie większej niż 3,1 mm, o szerokości 1 000 mm lub większej, ale nie większej niż 1 254 mm, stosowany do produkcji towarów objętych podpozycją 8714 19 00 (1) Stop tytanu, aluminium i wanadu, zawierający 2,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3,5 % masy aluminium i 2,0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3,0 % masy wanadu, w arkuszach lub rolkach, o grubości 0,6 mm lub większej, ale nie większej niż 0,9 mm, o szerokości nie większej niż 1 000 mm, stosowany do produkcji towarów objętych podpozycją 8714 19 00 (1) Stop tytanowo-krzemowy o zawartości co najmniej 0,15 %, ale nie więcej niż 0,60 % masy krzemu, w arkuszach lub rolkach, stosowany do produkcji — układów wydechowych silników spalinowych, lub — rur i przewodów rurowych objętych podpozycją 8108 90 60 (1 )

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.