Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 57

ex 8108 90 50

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8108 90 50

30

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8108 90 50

40

Blacha ze stopu tytanu do produkcji części konstrukcyjnych statków powietrznych (1) Płyty, blachy, paski i folie ze stopu tytanu, miedzi i niobu, zawierające 0,8 % lub więcej, ale nie więcej niż 1,2 % masy miedzi i 0,4 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,6 % masy niobu Płyty, arkusze, taśmy i folie ze stopu tytanu, aluminium krzemu i niobu, zawierającego — 0,4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,6 % masy aluminium oraz — 0,35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,55 % masy krzemu i — 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,3 % masy niobu

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8108 90 50

50

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8108 90 50

60

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8109 20 00

10

Cyrkon metaliczny, w formie wlewek, zawierający więcej niż 0,01 % masy hafnu, stosowany do produkcji rurek dla przemysłu chemicz­ nego (1) Antymon w formie wlewek Stop niobu i tytanu, w formie prętów i walcówki Płytka nośna z karbidu glinowo-krzemowego (AlSiC-9) przeznaczona do obwodów elektronicznych Zszywki o szerokości 12 mm (± 1 mm) i głębokości 8 mm (± 1 mm) stosowane w kopiarkach i drukarkach (1) Denka puszek aluminiowych z tzw. »ring pull« pełnym otworem o średnicy 136,5 mm (± 1 mm) Nienapromieniowane sześciokątne w reaktorach jądrowych (1) ogniwo paliwowe stosowane

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8110 10 00 ex 8112 99 30 ex 8113 00 90

10 10 10

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012

ex 8305 20 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8309 90 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8401 30 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/67

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90 ex 8407 31 00

10 10 10 10

Metalowa obudowa wytwornic gazu stosowanych w napinaczach pasów bezpieczeństwa

0%

1.1.2010-31.12.2014

Dwusuwowy silnik spalinowy wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej jednego cylindra nieprzekraczającej 30 cm3, stosowany do produkcji przenośnych motorowerów objętych podpozycją 8711 10 00 (1) Silniki tłokowe z zapłonem iskrowym lub obrotowe silniki wewnętrz­ nego spalania, o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm3 i mocy nie mniejszej niż 6 kW, ale nie większej niż 20,0 kW, do produkcji: — samobieżnych kosiarek z siedzeniem, do pielęgnacji trawników, obję­ tych podpozycją 8433 11 51, — ciągników objętych podpozycją 8701 90 11, których główną funkcją jest funkcja kosiarki, — kosiarek z silnikiem czterosuwowym o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm3 objętych podpozycją 8433 20 10 lub — pługów odśnieżających lemieszowych i wirnikowych objętych podpo­ zycją 8430 20 (1 )

0%

1.1.2010-31.12.2012

*ex 8407 33 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8407 90 10

10

Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nie większej niż 250 cm3, stosowane do produkcji kosiarek do trawników objętych podpozycją 8433 11, kosiarek spalinowych objętych podpo­ zycją 8433 20 10, glebogryzarek objętych podpozycją 8432 29 50, strzępiarek ogrodowych objętych podpozycją 8436 80 90 lub spulch­ niarek objętych podpozycją 8432 29 10 (1) Dwusuwowe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej cylindra nie większej niż 125 cm3, do produkcji kosiarek do trawy objętych podpozycją 8433 11 lub pługów odśnieżających lemie­ szowych i wirnikowych objętych podpozycją 8430 20 (1) Silniki wysokoprężne (silniki Diesla) o mocy nie większej niż 15 kW, z 2 lub 3 cylindrami, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury w pojazdach (1) Silniki wysokoprężne (silniki Diesla) o mocy nie większej niż 30 kW, z 4 cylindrami, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury w pojazdach (1) Krzywki wykonane ze stopu brązu, krzemu i manganu, o zawartości miedzi 58 % masy lub większej, ale nie większej niż 63 % masy, monto­ wane w pompach cieczy układów klimatyzacji pojazdów mechanicznych Element systemu klimatyzacyjnego pojazdów, składający się ze sprężarki tłokowej z nieosłoniętym wałem o mocy większej niż 0,4 kW, ale nie większej niż 10 kW

0%

1.1.2010-31.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.