Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 45

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 45

Strona 45 z 57

ex 8407 90 10

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8408 90 41

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8408 90 43

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8413 91 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8414 30 89

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8414 59 20

30

Wentylator osiowy: — z silnikiem elektrycznym, — o mocy nie większej niż 125 W stosowany do produkcji komputerów (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8414 90 00

20

Tłoki aluminiowe, do włączenia w sprężarkach systemów klimatyzacyj­ nych pojazdów mechanicznych (1) System regulacji ciśnienia, do włączenia w sprężarkach systemów klima­ tyzacyjnych pojazdów mechanicznych (1) Część napędu, do sprężarek klimatyzatorów pojazdów mechanicznych (1) Wentylator przepływu krzyżowego o przekroju 97,4 mm (± 0,2 mm) i wysokości 645 mm (± 1 mm) lub 873 mm (+ 0,5/- 1 mm) wykonany z antystatycznego, antybakteryjnego i termoodpornego tworzywa sztucz­ nego wzmocnionego włóknem szklanym o odporności termicznej nie mniejszej niż 70 °C, stosowany do produkcji agregatów klimatyzacyjnych do pomieszczeń (1) Parownik wykonany z aluminium, stosowany do produkcji urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów (1) Urządzenie do próżniowego naparowywania parylenu, stosowane do produkcji stentów uwalniających leki (1) Urządzenie do przygotowywania roztworu stosowanego podczas podda­ wania materiałów procesom obejmującym zmianę temperatury, stoso­ wane do produkcji stentów uwalniających leki (1) Części urządzeń, do oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy, składające się z wiązki włókien sztucznych kanalikowych o przepuszczalnych ścianach osadzonych w bloku tworzywa sztucznego na jednym końcu i przechodzących przez blok tworzywa sztucznego na drugim końcu, nawet umieszczone w cylindrze Elementy separatorów do separacji lub oczyszczania gazów z mieszanek gazów, składające się z wiązki przepuszczalnych włókien kanalikowych zamkniętych wewnątrz pojemnika, nawet perforowanych, o łącznej długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 3 700 mm i o średnicy nie większej niż 500 mm Maszyny i aparatura, inne niż wtryskarki, do produkcji pojemników z tuszem do drukarek atramentowych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8414 90 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8414 90 00 ex 8414 90 00

40 50

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

ex 8415 90 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8419 89 98

30

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8419 89 98

40

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8421 99 00

91

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8421 99 00

93

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8422 30 00 ex 8479 89 97 ex 8439 99 10 ex 8439 99 90

10 30 10 10

0%

1.1.2010-31.12.2013

Powierzchnie zewnętrzne walców ssących, wyprodukowane za pomocą odlewania odśrodkowego, nieperforowane, w formie rur ze stopów stali, o długości 3 000 mm lub większej oraz o średnicy zewnętrznej 550 mm lub większej

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8462 21 80

10

Sterowana numerycznie maszyna do rozprężania stentów składająca się z podstawy, pneumatycznej głowicy rozprężającej i mechanizmu pozy­ cjonowania produktu o napędzie silnikowym (blok V), służąca do rozprę­ żania stentów na balonie cewnika za pomocą ciśnienia radialnego, stoso­ wana do produkcji stentów uwalniających leki (1)

0%

1.1.2010-31.12.2012

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/69

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 8467 99 00 ex 8536 50 11

10 35

Przełączniki mechaniczne do łączenia obwodów elektrycznych: — działających pod napięciem w zakresie od 14,4 V do 42 V, — o natężeniu prądu w zakresie od 10 A do 42 A, stosowane do produkcji urządzeń objętych pozycją 8467 (1 )

0%

1.1.2010-31.12.2014

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.