Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 46

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 46

Strona 46 z 57

ex 8477 59 80

10

Urządzenia do obróbki gumy i tworzyw sztucznych, stosowane do produkcji stentów uwalniających leki (1) Maszyny do odlewania lub obróbki powierzchniowej membran z tworzyw sztucznych objętych pozycją 3921 Izobaryczny wymiennik ciśnienia o natężeniu przepływu nie większym niż 50 m3/h, nawet z pompą wspomagającą Zawory zwrotne (jednokierunkowe), ze stali, o: — ciśnieniu otwarcia nie większym niż 800 kPa — średnicy zewnętrznej nie większej niż 37 mm

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8477 80 99

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8479 89 97

40

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 8481 30 91

91

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8481 80 59

10

Zawór kontroli powietrza, składający się z silnika skokowego oraz zaworu czopikowego, do regulacji ruchu jałowego powietrza w silnikach wtryskowych Zawór elektromagnetyczny będący w stanie wytrzymać ciśnienie 875 bar Zawór użytkowy, składający się z kombinacji zaworu dwudrożnego w układzie hydraulicznym i trójdrożnego w układzie pneumatycznym, o następujących parametrach: — minimalne ciśnienie domknięcia 30 kG/cm2, — minimalne ciśnienie wydolnościowe 45 kG/cm2, stosowany do produkcji zewnętrznych agregatów klimatyzacyjnych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8481 80 79 ex 8481 80 99

20 50

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

ex 8481 80 99

60

Zawór czterodrożny składający się z: — ruchomego tłoczka głównego, — ruchomego tłoczka izolacyjnego, — cewki elektromagnetycznej zasilanej prądem przemiennym o napięciu 220-240 V i częstotliwości 50/60 Hz, — korpusu, — o ciśnieniu roboczym do 4,3 MPa, do kierowania przepływem środka chłodzącego, do w produkcji zewnętrznych agregatów klimatyzacyjnych (1) stosowania

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8483 40 51

20

Skrzynie przekładniowe, posiadające mechanizm różnicowy z zestawem kołowym, stosowane do produkcji samobieżnych kosiarek z siedziskiem objętych podpozycją 8433 11 51 (1) Hydrostatyczne mechanizmy zmiany biegów, posiadające pompę hydrau­ liczną i mechanizm różnicowy z zestawem kołowym, stosowane do produkcji samobieżnych kosiarek z siedziskiem objętych podpozycją 8433 11 51 (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8483 40 59

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8501 10 93

20

Silnik jednofazowy prądu przemiennego 50 Hz zasilany poprzez poje­ dynczy kondensator stały, o mocy wyjściowej mniejszej niż 37 W, stoso­ wany do produkcji agregatów klimatyzacyjnych do pomieszczeń z regulacją strumienia powietrza (1) Bezszczotkowy silnik prądu stałego o zewnętrznej średnicy nie większej niż 25,4 mm, o prędkości znamionowej 2 260 (± 15 %) lub 5 420 (± 15 %) obr/min, o napięciu zasilania 1,5 V lub 3 V Silnik prądu stałego ze szczotkami i wewnętrznym wirnikiem z uzwojeniem trójfazowym, o określonym zakresie temperatury od - 20 °C do + 70 °C Silnik skokowy prądu stałego, o: — kącie skoku 7,5° (± 0,5°), — momencie krytycznym 25 mNm lub większym, w temperaturze 25 °C — krytycznej częstotliwości impulsów 1 960 pps lub większej, — uzwojeniu dwufazowym oraz — napięciu znamionowym 10,5 V lub większym, ale nie większym niż 16,0 V

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8501 10 99

54

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8501 10 99

79

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8501 10 99

80

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8501 10 99

81

Skokowy silnik prądu stałego o kącie skoku 18° lub większym, momencie obrotowym 0,5 mNm lub większym, z kołnierzem sprzęga­ jącym o wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających 22 x 68 mm, dwufazowym uzwojeniem oraz mocą wyjściową nie większą niż 5 W Bezszczotkowy silnik prądu stałego o zewnętrznej średnicy nie większej niż 29 mm, o prędkości znamionowej 1 500 (± 15 %) lub 6 800 (± 15 %) obr/min, o napięciu zasilania 2 V lub 8 V Bezszczotkowy, trójfazowy silnik elektryczny prądu stałego o średnicy zewnętrznej 85 mm lub większej, ale nie większej niż 115 mm, o nominalnym momencie 2,23 Nm (± 1,0 Nm), o mocy napędowej większej niż 120 W, ale nie większej niż 520 W, liczonej przy 1 550 obr/min (± 350 obr/min) zasilany prądem o napięciu 12 V, wyposażony w obwód elektroniczny z sensorami wykorzystującymi efekt Halla, używany z modułem kontrolnym elektrycznego wspomagania kierow­ nicy (silnik wspomagania) (1) Wirnik, po stronie wewnętrznej wyposażony w jeden lub dwa magne­ tyczne pierścienie, nawet umieszczone na stalowym pierścieniu

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.