Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 57

ex 8501 10 99

82

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8501 31 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8503 00 91 ex 8503 00 99 ex 8503 00 99

31 32 31

0%

1.1.2010-31.12.2013

Kolektor tłoczony silnika elektrycznego, o zewnętrznej średnicy nie więk­ szej niż 16 mm Stojan silnika bezszczotkowego do elektrycznego wspomagania kierow­ nicy, o tolerancji wewnętrznej części stojana wynoszącej 50 μm Wirnik silnika bezszczotkowego do elektrycznego wspomagania kierow­ nicy, o tolerancji okrągłości wynoszącej 50 μm Czujnik kąta nachylenia do bezszczotkowych silników elektrycznych elektrycznego wspomagania kierownicy Transformator, stosowany w modułach LCD (1) do produkcji przetwornic używanych

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8503 00 99

33

0%

1.1.2010-31.12.2011

*ex 8503 00 99

34

0%

1.1.2010-31.12.2011

*ex 8503 00 99

35

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8504 31 80

20

0%

1.1.2010-31.12.2012

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/71

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8504 31 80

30

Transformatory rozdzielcze o mocy wyjściowej nie większej niż 1 kVA wykorzystywane w produkcji przekształtników (1) Przetwornica prądu stałego w prąd stały Przekształtnik zawierający wyłącznik zasilania z tranzystorami bipolar­ nymi z izolowaną bramką (IGBT), umieszczony w obudowie, stosowany do produkcji kuchenek mikrofalowych objętych podpozycją 8516 50 00 (1) Przekształtniki stosowane do produkcji urządzeń sterujących dla jedno­ fazowych silników elektrycznych o poborze mocy nie większym niż 3 kW (1) Wzbudnik o indukcyjności nie większej niż 62 mH Wielowarstwowe monolityczne wzbudniki, umieszczone w obudowie typu SMD (urządzenie do montażu powierzchniowego), której zewnętrzne wymiary nie przekraczają 1,8 x 3,4 mm, stosowane do produkcji wyrobów objętych podpozycją 8517 11 00, 8517 12 00 lub 8517 69 31 (1) Rdzenie ferrytowe, inne niż do zespołu cewek odchylających Cewka transformatora podwyższająca napięcie prądu stałego i izolująca obwody wysokiego i niskiego napięcia, stosowana do produkcji towarów zaliczanych do podpozycji 8504 31 80 (1) Magnes ferrytowy o indukcji magnetycznej 455 mT (± 15 mT) Magnesy ze stopu neodymu, żelaza i boru, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach o wymiarach nie większych niż 15 x 10 x 2 mm lub w kształcie krążka o średnicy nie większej niż 90 mm, nawet z otworem w środku Pierścienie neodymowo-żelazowe o zewnętrznej średnicy nie większej niż 13 mm, o wewnętrznej średnicy nie większej niż 9 mm Sprzęgło elektromagnetyczne, stosowane do produkcji sprężarek klima­ tyzatorów w pojazdach mechanicznych (1) Cewka cylindryczna z rdzeniem ruchomym, działająca przy nominalnym napięciu zasilania 24 V, przy nominalnych prądzie stałym 0,08 A, stoso­ wana do produkcji wyrobów objętych pozycją 8517 (1) Litowo-jodowe pojedyncze ogniwo baterii o wymiarach nieprzekraczają­ cych 9 × 23 × 45 mm i napięciu nie większym niż 2,8 V Jednostka składająca się z nie więcej niż 2 ogniw litowych umieszczo­ nych w gnieździe dla układów scalonych (gniazdo baterii buforowej), z nie więcej niż 32 połączeniami i zawierająca obwód sterowniczy Pojedyncze ogniwo baterii litowo-jodowe lub z litowo-srebrowego tlenku wanadu, o wymiarach nie większych niż 28 × 45 × 15 mm i pojemności nie mniejszej niż 1,05 Ah

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8504 40 90 ex 8504 40 90

20 30

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 8504 40 90

40

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8504 50 95 ex 8504 50 95

20 30

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 8504 90 11 ex 8504 90 18

10 40

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.