Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 48

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 48

Strona 48 z 57

ex 8505 11 00 ex 8505 11 00

31 33

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 8505 19 90

31

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8505 20 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8505 90 10

91

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8506 50 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8506 50 90

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8506 50 90

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8507 30 20

30

Akumulator niklowo-kadmowy cylindryczny, o długości 65,3 mm (± 1,5 mm) i średnicy 14,5 mm (± 1 mm), o nominalnej pojemności 1 000 mAh lub większej, stosowany do produkcji baterii wielokrotnego łado­ wania (1) Akumulator prostokątny o długości nie większej niż 69 mm, o szerokości nie większej niż 36 mm i grubości nie większej niż 12 mm, stosowany do produkcji baterii wielokrotnego ładowania (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8507 80 20 ex 8507 80 30 ex 8507 80 20

20 20 30

0%

1.1.2010-31.12.2013

Akumulator niklowo-wodorowy cylindryczny, o średnicy nie większej niż 14,5 mm, do produkcji baterii wielokrotnego ładowania (1) Akumulator litowo-jodowy cylindryczny, o długości 63 mm lub większej i średnicy 17,2 mm lub większej, o nominalnej pojemności 1 200 mAh lub większej, stosowany do produkcji baterii wielokrotnego ładowania (1) Akumulator litowo-jonowy prostokątny o — długości 80 mm lub większej, ale nie większej niż 1 000 mm, — szerokości 25 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm, — wysokości 100 mm lub większej, ale nie większej niż 500 mm, — masie 0,5 kg lub większej, ale nie większej niż 30 kg, — pojemności 20 Ah lub większej, ale nie większej niż 1 000 Ah, stosowany do produkcji jednostek zasilających dających się ponownie naładować, montowanych w produktach objętych pozycją 8903 (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8507 80 30

30

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8507 80 30

40

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8507 80 30

50

Akumulator litowo-jonowy, o biegunach oddalonych od siebie co najmniej o 55 mm lub więcej, stosowany do produkcji jednostek zasi­ lania wielokrotnego ładowania montowanych w motocyklach o napędzie elektrycznym objętych podpozycją 8711 90 (1) Słuchawki nagłowne i douszne do aparatów słuchowych, umieszczone w obudowie o zewnętrznych wymiarach, z wyłączeniem punktów łączą­ cych, nieprzekraczających 5 × 6 × 8 mm Podzespół układu elektronicznego zawierający funkcje dekodowania cyfrowego sygnału dźwiękowego, przetwarzania i wzmacniania sygnału dźwiękowego z obsługą dwóch lub więcej kanałów Stalowa blacha rdzeniowa w całości spęczniana na zimno, w postaci dysku z cylindrem po jednej stronie, stosowana do produkcji głoś­ ników (1) Niezmontowany lub niekompletny zespół, składający się przynajmniej z jednego zespołu optycznego i silników prądu stałego oraz operacyj­ nego obwodu sterującego, z przetwornikiem cyfrowo-analogowym, stosowany do produkcji odtwarzaczy CD, odbiorników radiowych w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych lub urządzeń pomocy nawigacyjnej (1) Zestaw elektroniczny do laserowej głowicy odczytu odtwarzacza CD, zawierający: — obwód drukowany, — fotodetektor w postaci monolitycznego układu scalonego umiesz­ czony w obudowie,

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8518 30 95

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8518 40 89

91

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8518 90 00

91

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8519 81 35

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 49

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.