Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 49

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 49

Strona 49 z 57

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/73

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

— nie więcej niż 3 łączniki, — nie więcej niż 1 tranzystor, — nie więcej niż 3 zmienne i 4 stałe oporniki, — nie więcej niż 5 kondensatorów, całość zamontowana na podłożu, całość zamontowana na podłożu ex 8522 90 49 70 Zespoły, składające się co najmniej z giętkiego obwodu drukowanego, układu scalonego sterownika laserowego i układu scalonego przetwor­ nika sygnału Zespół do dysków optycznych składający się co najmniej z układu optycznego i silników prądu stałego, nawet zdolny do nagrywania dwuwarstwowego Zespoły nagrywające/odtwarzające taśmy wideo składające się co najmniej z silnika i płyty z obwodem drukowanym zawierającej układy scalone ze sterownikiem lub funkcją kontrolną, nawet zawierające trans­ formator, stosowane do produkcji wyrobów objętych pozycją 8521 (1) Optyczne głowice odczytujące do odtwarzaczy CD, składające się z jednej diody laserowej, jednego układu scalonego fotokomórki oraz jednego zwierciadła półprzezroczystego (»beam splitter«) Zespoły laserowego napędu optycznego (tzw. »mecha units«) do zapisu i/lub odtwarzania cyfrowego sygnału wideo i/lub dźwiękowego, składa­ jące się co najmniej z optycznego układu laserowego do odczytu i/lub zapisu, jednego lub więcej silnika na prąd stały oraz niezawierające płyty z obwodem drukowanym lub zawierające płytę z obwodem druko­ wanym niezdolną do przetwarzania sygnałów dźwiękowych i obrazów, stosowanie do produkcji wyrobów objętych pozycją 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 lub 8543 (1) Zespół czytnika laserowego do odtwarzania sygnałów optycznych z CD lub DVD i zapisu sygnałów optycznych na DVD, składający się co najmniej z: — diody laserowej, — układu scalonego sterownika laserowego, — układu scalonego czytnika optycznego, — układu scalonego monitora przedniego i siłownika, stosowanego do produkcji towarów objętych pozycją 8521 stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8521 (1) *ex 8522 90 80 83 Zespół czytnika optycznego Blu-ray, nawet z funkcją zapisu, obsługujący płyty Blu-ray, DVD i CD, składający się co najmniej z: — diod laserowych działających na trzech różnych długościach fali, — układu scalonego czytnika optycznego, — układu scalonego monitora (detektora), oraz — siłownika, stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8521 (1) *ex 8522 90 80 84 Mechanizm napędu Blu-ray, nawet z funkcją zapisu, obsługujący płyty Blu-ray, DVD i CD, składający się co najmniej z: — czytnika optycznego z diodami laserowymi działającymi na trzech różnych długościach fali, 0% 1.1.2010-31.12.2013 0% 1.1.2010-31.12.2013 0% 1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80

65

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80

70

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80

75

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80

80

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80

81

0%

1.1.2010-31.12.2011

L 4/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

— silnika wrzecionowego, — silnika krokowego, stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8521 (1) ex 8522 90 80 85 Bęben głowicy magnetowidu z głowicami wideo lub z głowicami wideo i audio i z silnikiem elektrycznym, stosowany do produkcji artykułów objętych pozycją 8521 (1) Układ napędowy zdolny do nagrywania sygnału magnetooptycznego i odtwarzania sygnału optycznego, obejmujący co najmniej układ optyczny, silniki prądu stałego i obwód drukowany, na którym zamon­ towane są układy scalone zapewniające funkcje napędowe i przetwarzania do odczytu dysków optycznych, o zewnętrznej średnicy nie większej niż 70 mm, niezawierający układów z funkcjami wzmoc­ nienia lub funkcji zasilania napędu Dysk twardy montowany w wyrobach objętych pozycją 8521 (1) Tunery przetwarzające sygnały wysokiej częstotliwości na sygnały śred­ niej częstotliwości, stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8521 i 8528 (1) 0% 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.