Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 57

ex 2845 90 90 ex 2845 90 90 ex 2845 90 90 ex 2845 90 90

0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013

Borek żelaza wzbogacony borem-10 na poziomie wyższym niż 95 % masy Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż po 1 % masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charak­ teryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą

ex 2846 10 00 ex 3824 90 97

10 48

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2846 10 00 ex 2846 10 00 ex 2846 10 00 2846 90 00

20 30 40

Triwęglan diceru, nawet uwodniony Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony Węglan ceru lantanu neodymu prazeodymu, nawet uwodniony Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 00

0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2848 00 00 ex 2850 00 20 ex 2850 00 20 ex 2850 00 20 ex 2850 00 60 ex 2903 39 90 ex 2903 39 90 ex 2903 39 90 ex 2903 39 90 ex 2903 39 90

10 10 20 30 10 10 30 40 50 70

Fosfina Krzemowodór (silan) Arsenowodór (arsyna) Azotek tytanu o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm Azydek sodu Tetrafluorek węgla (tetrafluorometan) Perfluoroetan 1,1-Difluoroetan 1,1,1,3,3-Pentafluoropropan 1,1,1,2 tetrafluoroetan, w masie maksymalnie: certyfikowany, bezzapachowy, zawierający

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

— 600 ppm masy 1,1,2,2-tetrafluoroetanu — 2 ppm masy pentafluoroetanu — 2 ppm masy chlorodifluorometanu

L 4/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

— 2 ppm masy chloropentafluoroetanu — 2 ppm masy dichlorodifluorometanu stosowany do produkcji farmaceutycznych gazów pędnych do medycz­ nych inhalatorów ciśnieniowych (1) ex 2903 39 90 ex 2903 39 90 ex 2903 43 00 ex 2903 59 80 75 80 10 10 Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en Heksafluoropropen 1,1,1-Trichlorotrifluoroetan 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachloropentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien Oktafluorocyklopenten Mieszanina izomerów di- lub tetrachlorotricyklo[8.2.2.24,7]heksadeka1(12),4,6,10,13,15-heksanu 1,2-Bis(pentabromofenylo)etan 2,6-Dichlorotoluen o czystości 99 % masy lub większej i zawierający: — 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzodioksyn, — 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzofuranów, — 0,2 mg/kg lub mniej tetrachlorobifenyli ex 2903 69 90 ex 2903 69 90 ex 2904 10 00 ex 2904 20 00 ex 2904 90 40 50 60 40 40 10 Fluorobenzen α-Chloro(etylo)tolueny Tolueno-4-sulfonian sodu 2-Nitropropan Trichloronitrometan, do produkcji towarów objętych podpozycją 3808 92 (1) 1-Chloro-2,4-dinitrobenzen Chlorek tosylu tert-Butanolan potasu (tert-butoksylan potasu), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie 0% 0% 0% 0% 0% 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 0% 0% 0% 0% 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 59 80 ex 2903 69 90

30 10

0% 0%

1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013

ex 2903 69 90 ex 2903 69 90

20 40

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2904 90 95 *ex 2904 90 95 ex 2905 19 00 ex 3824 90 97 ex 2905 19 00 *ex 2905 29 90 *ex 2905 49 00

20 30 11 56 30 10 10

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013

2,6-Dimetyloheptan-4-ol 3,5-Dimetyloheks-1-in-3-ol Etylidynotrimetanol

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2014

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.