Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 50

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 50

Strona 50 z 57

ex 8522 90 80

95

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8522 90 80 ex 8522 90 80 ex 8529 90 65

96 97 50

0% 0%

1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2011

ex 8525 80 19

20

Zespoły do kamer telewizyjnych o wymiarach nie większych niż 10 × 15 × 18 mm, zawierające sensor obrazu, obiektyw i przetwornik koloru, posiadające rozdzielczość obrazu nie większą niż 1 024 × 1 280 pikseli, nawet wyposażone w kabel i/lub obudowę, do produkcji towarów obję­ tych podpozycją 8517 12 00 (1) Kompaktowe kamery typu »chassis« dla zamkniętej sieci telewizyjnej (CCTV), o masie nie większej niż 250 g, nawet zawarte w obudowie o wymiarach nie większych niż 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, z pojedynczym czujnikiem o sprzężeniu ładunkowym (CCD), o efektywnej liczbie pikseli nie większej niż 440 000, stosowane w systemach nadzoru CCTV (1) Zespoły do kamer stosowanych w komputerach przenośnych, o wymiarach nie większych niż 15 × 25 × 25 mm, zawierające czujnik obrazu, obiektyw i przetwornik koloru, posiadające rozdzielczość obrazu nie większą niż 1 600 × 1 200 pikseli, nawet wyposażone w kabel i/lub obudowę, nawet zamontowane na podstawie i zawierające układ LED (1) Zespół składający się co najmniej z: — układu wzmacniacza małej częstotliwości zawierającego co najmniej wzmacniacz małej częstotliwości i generator dźwięku, — transformatora, oraz — odbiornika radiowego

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8525 80 19

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8525 80 19

40

0%

1.1.2010-31.12.2011

*ex 8527 91 99 ex 8529 90 65

10 35

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8528 49 10

10

Monitor wideo składający się z: — monochromatycznej lampy katodowej z płaskim ekranem o przekątnej ekranu nie większej niż 110 mm i wyposażonej w zespół cewek odchylających oraz

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/75

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

— obwód drukowany, na którym zamocowana jest jednostka odchyla­ jąca, wzmacniacz wideo oraz transformator, całość nawet zamontowana na podstawie, do produkcji wideo domo­ fonów, wideofonów lub urządzeń monitorujących (1) ex 8528 59 90 20 Kolorowy ciekłokrystaliczny monitor wideo, zasilany prądem stałym o napięciu 7 V lub większym, ale nie większym niż 30 V, o przekątnym wymiarze ekranu 33,2 cm lub mniejszym, nadający się do wbudowania do wyrobów objętych działami od 84 do 90 oraz 94 Zestaw filtrów ceramicznych zawierający 2 filtry ceramiczne i 1 rezo­ nator ceramiczny dla częstotliwości 10,7 MHz (± 30 kHz), umieszczony w obudowie Filtr ceramiczny dla częstotliwości środkowej 450 MHz lub większej, ale nie większej niż 470 kHz, o szerokości pasma nie większej niż 13 kHz przy 3 dB, umieszczony w obudowie Filtr ceramiczny dla częstotliwości środkowej 450 kHz (± 1,5 kHz) lub 455 kHz (± 1,5 kHz), o szerokości pasma nie większej niż 30 kHz przy 6 dB i nie większej niż 70 kHz przy 40 dB, umieszczony w obudowie Filtry, za wyjątkiem filtrów powierzchniowej fali akustycznej dla częstotliwości środkowej 485 MHz lub większej, ale nie większej niż 1 990 MHz o tłumienności wtrąceniowej nie większej niż 3,5 dB, umieszczone w obudowie Części aparatury telewizyjnej, posiadające mikroprocesor i funkcję prze­ twornika obrazu, zawierające co najmniej mikrokontroler i przetwornik obrazu, zamontowane na ramce wyprowadzeniowej (»leadframe«) i umieszczone w obudowie z tworzyw sztucznych 0% 1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 10 80

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 10 80

35

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 10 80

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 10 80

60

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.