Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 51

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 51

Strona 51 z 57

ex 8529 90 65 ex 8548 90 90

30 44

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8529 90 65

45

Moduł satelitarnego odbiornika radiowego przetwarzający sygnały sateli­ tarne o wysokiej częstotliwości na kodowane cyfrowe sygnały audio, stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8527 (1) Tuner przetwarzający sygnały wysokiej częstotliwości na sygnały średniej częstotliwości, stosowany do produkcji odbiorników telewizji satelitarnej i naziemnej dla set-top boksów (1) Układ sterujący składający się z elektronicznego układu scalonego i elastycznego obwodu drukowanego, stosowany do produkcji modułów LCD (1) Moduły sterujące adresowaniem pikseli, zawierające co najmniej układy półprzewodnikowe (chipy) Płytki sterownika skanującego do generowania impulsów elektrycznych przekazywanych do określonych elektrod w szklanym panelu, zawiera­ jące co najmniej układy półprzewodnikowe (chipy) Układ optyczny do projekcji wideo, składający się z systemu separacji kolorów, mechanizmu pozycjonowania i soczewek, stosowany do produkcji wyrobów objętych pozycją 8528 (1) Zestaw składający się z pryzmatów, chipów cyfrowego urządzenia zbudowanego z mikrolusterek (DMD) oraz elektronicznych obwodów kontroli, do produkcji urządzeń projekcji telewizyjnej lub projektorów wideo (1)

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8529 90 65

60

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8529 90 65

70

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8529 90 65

75

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8529 90 65

80

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8529 90 92

32

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 92

40

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8529 90 92

41

Chipy cyfrowego urządzenia zbudowanego z mikrolusterek (DMD), stosowane do produkcji wideo projektorów (1) Żeberka chłodzące i redukujące ciepło, z aluminium, do utrzymywania temperatury roboczej tranzystorów i układów scalonych w odbiornikach telewizyjnych (1) Moduł wyświetlacza plazmowego zawierający wyłącznie elektrody adresu i wyświetlania, ze sterownikiem i/lub elektroniką sterowania tylko dla adresu piksela lub bez, z zasilaczem lub bez Moduły LCD, składające się wyłącznie z jednego lub więcej szklanych lub plastikowych komórek TFT, niemające właściwości użytkowych ekranów dotykowych (touch screen), nawet z elementami podświetlającymi, nawet z inwertorami, z jedną lub więcej płytkami obwodów drukowanych (PCB) zawierającymi tylko elektroniczne kontrolery do adresacji pikseli Układ scalony o funkcjonalności odbiornika telewizyjnego zawierający w jednej obudowie monolityczny dekoder kanałowy, monolityczny tuner, monolityczny układ zarządzania energią, filtry GSM oraz zarówno dyskretne jak i zintegrowane bierne elementy układu dla odbioru cyfrowo nadawanych sygnałów wizyjnych w formatach DVB-T i DVB-H Matryca światłoczuła (typu CCD »progressive scan« analizująca raster obrazowy progresywnie z transferem poprzez interlinie) do cyfrowych kamer wideo, w formie analogowego monolitycznego układu scalonego o wielkości pikseli mniejszej niż 10 μm × 10 μm i polichromatycznym lub monochromatycznym wyświetlaczem podglądu oraz układem mikro­ soczewek z jedną mikrosoczewką przy każdym pikselu Aluminiowy radiator odlewany ciśnieniowo służący do utrzymywania temperatury roboczej tranzystorów i układów scalonych, stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8527 (1) Gniazdo prądu przemiennego z filtrem przeciwzakłóceniowym, składa­ jące się z: — gniazda prądu przemiennego o napięciu 230 V (do podłączenia prze­ wodu zasilającego), — zintegrowanego filtru przeciwzakłóceniowego, w skład którego wchodzą kondensatory i wzbudniki, — przewodu łączącego gniazdo prądu przemiennego z zasilaczem tele­ wizora plazmowego, nawet ze wspornikiem metalowym umożliwiający montaż gniazda prądu przemiennego przy telewizorze plazmowym

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.