Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 53

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 53

Strona 53 z 57

ex 8536 50 80

95

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 80

98

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8536 69 90

81

0%

1.1.2010-31.12.2012

L 4/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 8536 69 90

82

Gniazdo lokalnej sieci komputerowej, zawierające co najmniej: — transformator impulsowy z szerokopasmowym rdzeniem ferry­ towym, — cewkę, — opornik, — kondensator, stosowane do produkcji towarów klasyfikowanych pod pozycjami 8521 i 8528 (1)

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8536 90 85 ex 8536 90 85 ex 8544 49 93 ex 8537 10 99

92 94 10 92

Metalowa tłoczona oprawka ze złączami Złączka elastomerowa, z gumy lub silikonu, zawierająca jeden lub więcej elementów przewodzących

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

Panel wyświetlacza dotykowego, składający się z przewodzącej siatki pomiędzy dwoma płytami lub arkuszami szklanymi lub z tworzywa sztucznego, wyposażony w przewody elektryczne i złączki Elektroniczne układy kontroli do napięcia 12 V, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury montowanych w pojazdach mechanicz­ nych (1) Układ składający się z dwóch złączonych tranzystorów polowych umieszczonych w obudowie modułu pary komplementarnej

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8537 10 99

93

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8537 10 99 ex 8543 70 90 ex 8537 10 99 ex 8543 70 90 ex 8538 90 99

94 20 95 25 92

0%

1.1.2010-31.12.2013

Układ składający się z dwóch tranzystorów polowych wykonanych w technologii półprzewodników z warstwą tlenku metalu, umieszczo­ nych w obudowie modułu pary komplementarnej

0%

1.1.2010-31.12.2013

Część bezpiecznika elektrotermicznego, składającego się z powleczonego cyną drutu miedzianego przymocowanego do cylindrycznej obudowy, którego zewnętrzne wymiary nie przekraczają 5 × 48 mm Lampy fluorescencyjne o zimnej katodzie (CCFL) lub z elektrodą zewnętrzną (EEFL), o średnicy nie większej niż 5 mm oraz długości większej niż 120 mm, ale nie większej niż 1 570 mm Kolorowa lampa elektronopromieniowa z maską szczelinową, wyposa­ żona w wyrzutnię elektronową oraz zespół cewek odchylających, o stosunku szerokości do wysokości ekranu wynoszącym 4/3 i przekątnej ekranu nie większej niż 42 cm Lampa kineskopowa z całkowicie zakrzywionym prostokątnym kolo­ rowym ekranem, wyposażona w wyrzutnię elektronową, zespół cewek odchylających i o stosunku szerokości do wysokości 4/3, oraz przekątnej ekranu wynoszącej 68 cm (± 2 mm) Lampa elektronopromieniowa kolorowa, wyposażona w wyrzutnie elek­ tronów umieszczone obok siebie (technologia in-line) oraz o wymiarze przekątnej ekranu 79 cm lub większej

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8539 39 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8540 11 11

95

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8540 11 15

20

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8540 11 19

91

0%

1.1.2010-31.12.2011

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/79

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8540 11 19

93

Kolorowa lampa elektronopromieniowa wyposażona w wyrzutnię elek­ tronową, zespół cewek odchylających i ekran o stosunku szerokości do wysokości 4/3, o przekątnej ekranu wynoszącej więcej niż 72 cm Lampa elektronopromieniowa kolorowa o stosunku szerokości do wyso­ kości 16/9 oraz o wymiarze przekątnej ekranu 39,8 cm (± 0,3 cm) Fotopowielacz składający się z bańki fotokatody z 9 lub 10 katodami wtórnymi, dla światła o długości fali 160 nm lub większej, ale nie więk­ szej niż 930 nm, o średnicy nie większej niż 14 mm i o wysokości nie większej niż 94 mm Magnetron fal ciągłych o częstotliwości stałej 2 460 MHz, z magnesem w zestawie, z wyjściem sondy, stosowany do produkcji wyrobów obję­ tych podpozycją 8516 50 00 (1) Wyświetlacze w formie bańki, składające się ze szklanej obudowy zamontowanej na podstawie, której wymiary nie przekraczają 300 mm× 350 mm, z wyłączeniem ramek wyprowadzających.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.