Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 54

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 54

Strona 54 z 57

Bańka zawiera jeden lub dwa rzędy znaków lub linii ustawionych w rzędach, z których każdy znak lub linia składa się z fluorescencyjnych lub fotofluorescen­ cyjnych elementów. Elementy te są zamieszczone na metalizowanej podstawie, która jest pokryta fluorescencyjnymi substancjami lub foto­ fluorescencyjnymi solami, które świecą, gdy są bombardowane elektro­ nami. Próżniowa fluorescencyjna bańka wyświetlacza Wyrzutnia elektronów kolorowych lamp elektronopromieniowych o napięciu anodowym 27,5 kV lub większym, ale nie większym niż 36 kV Cewki odchylające lamp elektropromieniowych Metalowe gniazdo anody umożliwiające elektryczny styk z anodą wewnątrz kolorowej lampy obrazowej Maska szczelinowa, z wyłączeniem masek o ciągłych pionowych szcze­ linach, o wymiarach przekątnej 69 cm lub mniejszej Maska szczelinowa lub punktowa (»maska kineskopu«), z wyłączeniem masek o ciągłych pionowych szczelinach, o wymiarach przekątnej 697,5 mm lub większej, ale nie większej niż 782,9 mm Zestaw do lamp elektronopromieniowych z 2 lub więcej, ale nie więcej niż 6 zwojami, podstawą z tworzywa sztucznego i metalowym pierście­ niem mocującym, do regulacji ostrości wyświetlania i/lub konwergencji Wzmacniacz składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamon­ towanych na obwodzie drukowanym, zamieszczony w obudowie Modulator częstotliwości radiowej (RF), działający w zakresie częstotli­ wości 43 MHz lub większej, ale nieprzekraczającej 870 MHz, zdolny do przełączania sygnałów VHF i UHF, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie Pizeoelektryczny kwarcowy oscylator zegarowy o stałej częstotliwości, w zakresie częstotliwości od 1,8 MHz do 67 MHz, umieszczony w obudowie

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 11 91

31

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 20 80

91

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8540 71 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 89 00

91

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 89 00 ex 8540 91 00

92 32

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 91 00 ex 8540 91 00

40 50

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 8540 91 00

92

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 8540 91 00

95

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8540 91 00

96

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90

35

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90

45

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8543 70 90

55

Obwód optyczno-elektroniczny składający się z jednej lub więcej diod świecących (LED), nawet wyposażony w zintegrowany obwód sterujący, i jednej fotodiody z obwodem wzmacniacza, nawet z układem scalonym bramek logicznych, lub z jednej lub więcej diod świecących i przynajmniej dwóch fotodiod z obwodem wzmacniacza, nawet z układem scalonym bramek logicznych lub innymi układami scalonymi, umieszczony w obudowie Oscylator z częstotliwością środkową 20 GHz lub większą, ale nie większą niż 42 GHz, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na substracie, umieszczony w obudowie Obwód nagrywania i odtwarzania dźwięku, zdolny do przechowywania danych dźwięku stereo i jednoczesnego nagrywania i odczytywania nagranego dźwięku, składający się z 2 lub 3 scalonych monolitycznych układów zamontowanych na obwodzie drukowanym lub ramce wypro­ wadzeniowej, umieszczony w obudowie Oscylator kompensowany temperaturowo, składający się z obwodu drukowanego, na którym zamontowano przynajmniej piezoelektryczny kryształ i kondensator nastawny, umieszczony w obudowie Generator przestrajany napięciem (VCO), inny niż oscylatory kompenso­ wane temperaturowo, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodach drukowanych, umieszczony w obudowie Moduł ogniwa paliwowego zawierający przynajmniej ogniwa paliwowe z membraną polimerową elektrolitową w obudowie ze zintegrowanym systemem chłodzenia, stosowany do produkcji systemów napędu pojazdów mechanicznych (1) Katoda ze stali nierdzewnej w formie płytki lub pręta do zawieszania, nawet posiadająca paski boczne z tworzywa sztucznego Zestaw wyrobów objętych pozycją 8541 lub 8542, zamontowany na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie Część urządzenia do przeprowadzania elektrolizy, składająca się z niklowego naczynia wyposażonego w niklową siatkę filtracyjną, przy­ twierdzoną przy pomocy niklowego ożebrowania, oraz tytanowego naczynia wyposażonego w tytanową siatkę filtracyjną, przytwierdzoną przy pomocy tytanowego ożebrowania, przy czym naczynia są do siebie przytwierdzone zewnętrzną stroną Kabel do transmisji danych o przepustowości 600 Mbit/s lub większej, o: — napięciu 1,25 V (± 0,25 V), — złączach zamocowanych na każdym końcu, z których przynajmniej jedno zawiera styki o rozstawie 0,5 mm, — zewnętrznym ekranowaniu, — skręconych parach przewodów miedzianych o impedancji 100 Ω, a skręty nie więcej niż co 8 mm stosowany wyłącznie do komunikacji pomiędzy panelem a elektronicznymi obwodami przetwarzającymi sygnał wizyjny LCD

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.