Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 55

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 55

Strona 55 z 57

ex 8543 70 90

60

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90

65

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90

80

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90

85

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 70 90

90

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 90 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 90 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8543 90 00

40

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8544 42 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/81

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8544 49 93

20

Kabel elastyczny z izolacją z PET/PVC, o: — napięciu nie większym niż 60 V, — natężeniu prądu nie większym niż 1 A, — wytrzymałości cieplnej nie większej niż 105 °C, — pojedynczym drucie o grubości 0,05 mm (± 0,01 mm) i szerokości nie większej niż 0,65 mm (± 0,03 mm) — odległości między przewodami nie większej niż 0,5 mm oraz — skoku (odległość między osiami przewodów) nie większym niż 1,08 mm

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8545 19 90

20

Elektrody węglowe, stosowane do produkcji baterii cynkowo-węglo­ wych (1) Izolowane mocowania ceramiczne, zawierające 90 % masy lub więcej tlenku glinu, metalizowane, w postaci wydrążonego ciała cylindrycznego o średnicy zewnętrznej 20 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 250 mm, do produkcji bezpieczników próżniowych (1) Zespół składający się z rezonatora działającego w zakresie częstotliwości 1,8 MHz lub większej, ale nieprzekraczającej 40 MHz oraz kondensatora, umieszczony w obudowie Kontaktowy czujnik obrazu Zespół składający się z dwóch lub więcej układów scalonych zawierają­ cych diody elektroluminescencyjne (LED) działające na typowej długości fali 440 nm lub większej, ale nie większej niż 660 nm, umieszczone w obudowie modułu komplementarnego, którego wymiary zewnętrzne – bez złączy – nie przekraczają 12 x 12 mm Zespół optyczny, składający się przynajmniej z diody laserowej oraz fotodiody, działający na typowej długości fali 635 nm lub większej, ale nie większej niż 815 nm Moduły LCD, składające się wyłącznie z jednej lub więcej szklanych lub plastikowych komórek TFT, mające właściwości użytkowych ekranów dotykowych (touch screen), z lub bez elementów podświetlających, z lub bez inwertorów, z jedną lub więcej płytkami obwodów drukowa­ nych (PCB) zawierającymi tylko elektroniczne kontrolery do adresacji pikseli Podwozie z kabiną i silnikiem o zapłonie samoczynnym o pojemności skokowej co najmniej 8 500 cm3, z trzema, czterema lub pięcioma kołami, o rozstawie osi co najmniej 480 cm, niewyposażone w maszyny robocze, montowane w pojazdach silnikowych o specjalnym przeznaczeniu o szerokości co najmniej 300 cm stosowa­ nych do rozsiewania nawozów sztucznych (1) Metalowe pokrywy obudowy montowane na ramieniu przeciwwagi lub łożyskach kulkowych stosowane w systemach zawieszenia kół przednich pojazdów silnikowych (1) Urządzenie do odwracania obrazu wykonane z zestawu włókien optycz­ nych Materiał składający się z folii polaryzacyjnej, nawet w rolkach, wzmoc­ niony po jednej lub obu stronach przezroczystym materiałem

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8547 10 10

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8548 90 90

41

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8548 90 90 ex 8548 90 90

43 47

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 8548 90 90

48

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8548 90 90

49

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8704 23 91

20

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 8708 99 97

20

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 9001 10 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.