Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 56

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 56

Strona 56 z 57

ex 9001 20 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2012

L 4/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 9001 20 00 ex 9001 90 00 *ex 9001 90 00

20 55 21

Optyczne, rozpraszające, odbijające lub pryzmatyczne arkusze, niezadru­ kowane płyty rozpraszające, nawet posiadające właściwości polaryzujące, odpowiednio przycięte

0%

1.1.2010-31.12.2013

Multi Optyczna Folia (MOP film) w rolkach, na bazie politereftalenu etylenu (PET): — o całkowitej grubości 100 μm lub większej, ale nie większej niż 240 μm, — o całkowitej przepuszczalności większej niż 55 %, ale nie większej niż 65 %, określonej metodą według normy JIS K7105 związaną z ASTM D1003 oraz — o zamgleniu większym niż 70 %, ale nie większym niż 80 %, okre­ ślonym metodą według normy JIS K7105 związanej z ASTM D1003

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 9001 90 00

35

Ekran projekcji odwróconej składający się z dwuwypukłej płyty z tworzywa sztucznego Pręt z neodymu-domieszkowego YAG (itrowo-glinowy granat), polero­ wany na obu końcach Arkusze odbijające lub rozpraszające w rolkach Folia optyczna o co najmniej 5 strukturach wielowarstwowych, w tym z warstwą odbijającą na podłożu, powłoką powierzchniową i filtrem kontrastowym o ziarnistości nieprzekraczającej 0,65 μm, stosowana do produkcji ekranów do projekcji przedniej (1) Folia z poli(tereftalanu etylenu) o grubości mniejszej niż 300 μm zgodnie z ASTM D2103, posiadająca z jednej strony pryzmaty z żywic akrylo­ wych z kątem pryzmatu 90° i o nachyleniu pryzmatu 50 μm Filtr przedni składający się z paneli szklanych ze specjalnym nadrukiem i powłoką foliową, stosowany do produkcji modułów wyświetlaczy plaz­ mowych (1) Filtr do ekranu plazmowego (PDP) Regulowany układ soczewek, o ogniskowej 90 mm lub większej, ale nie większej niż 180 mm i składający się z układu od 4 do 8 szklanych lub metakrylowych soczewek o średnicy 120 mm lub większej, ale nie więk­ szej niż 180 mm, z których każda jest powleczona przynajmniej po jednej stronie warstwą fluorku magnezu, stosowany do produkcji projek­ torów wideo (1) Układ soczewek o ogniskowej 25 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm, składający się z soczewek szklanych lub z tworzyw sztucznych, o średnicy 60 mm lub większej, ale nie większej niż 190 mm Filtry składające się z membrany polaryzacyjnej z tworzywa sztucznego, szklanej płytki i przejrzystego filmu ochronnego, zamontowne na meta­ lowej ramie, stosowane do produkcji towarów objętych pozycją 8528 (1) Soczewka, zamontowana, o stałej ogniskowej 3,8 mm (± 0,19 mm) lub 8 mm (± 0,4 mm), o względnej aperturze F2.0 i średnicy nie większej niż 33 mm, stosowana do produkcji kamer z przetwornikiem CCD (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9001 90 00

45

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9001 90 00 *ex 9001 90 00

60 65

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

ex 9001 90 00

70

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 9001 90 00

75

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 9001 90 00 ex 9002 11 00

76 10

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 9002 11 00

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9002 20 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9002 90 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/83

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 9002 90 00

30

Układ optyczny składający się z 1 lub 2 rzędów włókien optycznych w formie soczewek i o średnicy 0,85 mm lub większej, ale nie większej niż 1,15 mm, umieszczony pomiędzy 2 płytkami z tworzywa sztucz­ nego Laser na ditlenku węgla, stymulowany wysoką częstotliwością, o mocy wyjściowej 12 W lub większej, ale nie większej niż 200 W Zespoły głowic laserowych stosowane do produkcji maszyn do mierzenia lub sprawdzania płytek półprzewodnikowych lub elementów półprze­ wodnikowych (1) Laser stosowany do produkcji maszyn do mierzenia lub sprawdzania płytek półprzewodnikowych lub elementów półprzewodnikowych (1) Lampa rentgenowska o docelowym napięciu 4 kV lub większym, ale nie większym niż 30 kV, o mocy nie większej niż 9 W i docelowym prądzie nie większym niż 2 mA Panele do urządzeń rentgenowskich (czujniki do płaskich paneli rentge­ nowskich/czujniki rentgenowskie) składające się z płyty szklanej z matrycą tranzystorów cienkowarstwowych, pokrytej cienką warstwą amorficznego krzemu, powleczonej warstwą scyntylacyjną jodku cezu i metalizowaną warstwą ochronną, o powierzchni aktywnej 409,6 mm2 x 409,6 mm2 i rozmiarze piksela 200 μm2 x 200 μm2 Czujnik do analizy gazu i dymu w pojazdach mechanicznych, w szczególności składający się z elementu cyrkonowo-ceramicznego w metalowej obudowie Urządzenie do mierzenia kąta i kierunku ruchu obrotowego kół pojazdów mechanicznych, składające się z przynajmniej jednego czujnika odchylenia w formie monokryształów kwarcu, powiązane lub nie z jednym lub więcej czujnikiem pomiarowym, całość umieszczona w obudowie Przyrząd pomiaru przyspieszenia do zastosowań motoryzacyjnych, skła­ dający się z jednego lub więcej elementów aktywnych i/ lub pasywnych i jednego lub więcej czujników, całość umieszczona w obudowie Zestaw do laserowego czujnika regulowanego, w formie obwodu druko­ wanego składającego się z filtrów optycznych i czujników z przetwornikiem (CCD), całość umieszczona w obudowie Czujnik kąta obrotu kierownicy składający się z: — części mechanicznej przekazującej sygnał o obrocie kierownicy do czujnika, oraz — układu elektronicznego z mikrosterownikiem, który ustala pozycję kierownicy

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.