Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 57

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 57

Strona 57 z 57

ex 9013 20 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9013 20 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9013 20 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9022 30 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9022 90 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9027 10 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9031 80 34

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9031 80 38

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9031 90 85

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 9031 90 85

30

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 9032 10 89

20

Termostat, kapilarny lub bimetalowy, o następującej charakterystyce: — temperatura otwarcia +7 °C (± 1,5 °C), temperatura zamknięcia - 4 °C (± 1,5 °C) w przypadku termostatu kapilarnego; — temperatura otwarcia +8 °C (± 3 °C) w przypadku termostatu bime­ talowego; do stosowania w produkcji lodówek z systemem automatycznego rozmrażania (1)

0%

1.1.2010-31.12.2012

L 4/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 9032 89 00

20

Samochodowy czujnik wstrząsu poduszek powietrznych składający się ze stycznika zdolnego przełączać prąd 12 A przy napięciu 30 V, o standardowej rezystancji styku 80 mOhm Kontroler elektroniczny (kontroler EPS) elektrycznego wspomagania kierownicy

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9032 89 00 ex 9032 89 00 ex 9107 00 00 ex 9405 40 35

30 40 20 10

0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013

Cyfrowy sterownik zaworów do sterowania przepływem cieczy i gazów Mechaniczny regulator czasowy, stosowany do produkcji lodówek niewy­ magających okresowego rozmrażania (1) Zestaw oświetleniowy z materiałów syntetycznych zawierający 3 lampy fluoroscencyjne (RBG) o średnicy 3,0 mm (± 0,2 mm), długości 420 mm (± 1 mm) lub większej, lecz nie większej niż 600 mm (± 1 m), stoso­ wany do produkcji wyrobów objętych pozycją 8528 (1) Moduł oświetleniowy otoczenia o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, oparty na źródle światła szeregu 3 lub większym, ale nie większym niż 9 specyficznych jedno chipowych diod, emitujących czerwone, zielone i niebieskie światło, zamontowanych na płytce obwodów drukowanych, ze światłem sprzężonym z przodem i/lub tyłem płaskiego odbiornika telewizyjnego (1) Matryca LED z białego silikonu, zawierająca: — moduł matrycowy LED o wymiarach 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), wyposażony w 128 czerwonych i zielonych chipów LED oraz, — elastyczną płytkę obwodu drukowanego, wyposażoną w termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym

ex 9405 40 39

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9405 40 39

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 9608 91 00 ex 9608 91 00 ex 9612 10 10

10 20 10

Końcówki długopisów z tworzywa sztucznego

z

kanałem

wewnętrznym,

niewłókniste,

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

Końcówki filcowe i inne porowate końcówki do markerów, bez wewnętrznego kanału Wstęgi z tworzywa sztucznego z segmentami różnych kolorów, zapew­ niające wnikanie barwników pod wpływem ciepła do podstawy (tzw. metoda sublimacyjna)

(1) Zwolnienie od cła lub obniżenie stawki celnej podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach Unii, uwzględniając kontrolę celną użytkowania takich towarów (zob. art. 291- 300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1)). (2) Środek nie jest dozwolony w przypadku, gdy przetwarzanie wykonywane jest przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne. 3) Stosowana jest dodatkowa stawka specyficzna. ( (*) Nowa pozycja, zmieniona pozycja lub pozycja, której okres obowiązywania został przedłużony”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.