Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 57

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/9

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 2905 59 98 2906 11 00 ex 2906 19 00 ex 2906 19 00 *ex 2906 29 00 ex 2906 29 00 ex 2907 19 90 ex 2907 19 90 ex 2907 21 00 ex 2907 29 00 ex 2907 29 00 ex 2907 29 00 ex 2907 29 00 ex 2907 29 00 ex 2908 99 90 ex 2909 19 90 ex 2909 19 90

20

2,2,2-Trifluoroetanol Mentol

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

10 20 10 20 10 20 10 20 30 50 70 85 30 20 30

Cykloheksa-1,4-ylenodimetanol 4,4′-Izopropylidenodicykloheksanol 2,2’-(m-Fenyleno)dipropan-2-ol 1-Hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen 2,3,5-Trimetylofenol Bifenyl-4-ol Rezorcyna 4,4′-(3,3,5-Trimetylocykloheksylideno)difenol 4,4′,4″-Etylidynotrifenol 6,6′,6″-Tricykloheksylo-4,4′,4″-butano-1,1,3-triyltri(m-krezol) 2,2’,2’’,6,6’,6’’-Heksa-tert-butylo-α,α’,α’’-(mezytyleno-2,4,6-triyl)tri-p-krezol Floroglucyna, nawet uwodniona 4-Nitrofenol Eter bis(2-chloroetylowy) Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutylu lub eteru etylowego nonafluorobutylu, o czystości 99 % masy lub większej 3-Etoksy-perfluoro-2-metyloheksan 1-Metoksyheptafluoropropan Eter bis(pentabromofenylowy) 4-(2-Metoksyetylo)fenol Nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu) 2,3-Epoksypropan-1-ol (glicyd) 1,2-Epoksyoktadekan, o czystości 82 % masy lub większej α,α,3-Trimetylobenzenopropanal 3-Fenoksybenzaldehyd

ex 2909 19 90 ex 2909 19 90 ex 2909 30 38 ex 2909 50 00 ex 2909 60 00 ex 2910 90 00 ex 2910 90 00 ex 2912 29 00 ex 2912 49 00

50 60 10 10 10 30 60 30 10

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

L 4/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2912 49 00 ex 2914 19 90 ex 2914 19 90 ex 2914 19 90 2914 21 00 ex 2914 29 00 ex 2914 39 00 ex 2914 39 00 ex 2914 39 00 ex 2914 39 00 ex 2914 39 00 ex 2914 50 00 ex 2914 50 00 ex 2914 50 00 ex 2914 50 00 ex 2914 69 90 ex 2914 69 90 ex 2914 69 90 ex 2914 70 00 ex 2914 70 00 ex 2914 70 00 ex 2915 29 00 ex 2915 39 00 ex 2915 39 00 ex 2915 90 00 ex 2916 12 00

20 20 30 40

4-Hydroksybenzaldehyd Heptan-2-on 3-Metylobutanon Pentan-2-on Kamfora

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

20 20 30 40 50 60 30 60 70 80 10 20 30 10 40 50 10 40 50 40 10

Cykloheksadec-8-enon Stearoilo-benzoilo-metan Benzofenon 1,3-Difenylopropan-1,3-dion 4-Fenylobenzofenon 4-Metylobenzofenon 2′-Hydroksyacetofenon 2,2-Dimetoksy-2-fenyloacetofenon 16α,17α-Epoksy-3β-hydroksypregn-5-en-20-on 2’,6’-Dihydroksyacetofenon 2-Etyloantrachinon 2-Pentyloantrachinon 1,4-Dihydroksyantrachinon 1-Chloro-3,3-dimetylobutan-2-on Perfluoro(2-metylopentan-3-on) 3′-Chloropropiofenon Trioctan antymonu Octan tert-butylu Octan 3-acetylofenylu Kwas nonanowy (kwas pelargonowy) Akrylan 2-tert-butylo-6-(3-tert-butylo-2-hydroksy-5-metylobenzylo)-4metylofenylu

8.1.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.