Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 57

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/11

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2916 12 00 ex 2916 12 00 ex 2916 12 00

20 30 40

Akrylan 2-etoksyetylu Akrylan izobutylu Akrylan 2,4-di-tert-pentylo-6-[1-(3,5-di-tert-pentylo-2-hydroksyfenylo)etylo] fenylu Sproszkowany metakrylan hydroksycynku Dimetakrylan cynku, w postaci proszku Metakrylan 2,3-epoksypropylu 3,3-Dimetylopent-4-enonian metylu 2,2-Dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan etylu Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu 4-tert-Butylobenzoesan winylu Kwas 2-chlorobenzoesowy Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu Kwas 4-tert-butylobenzoesowy Chlorek 4-etylobenzoilu Kwas 2-(4-nitrofenylo)masłowy Ibuprofen (INN) 2-(4-Nitrofenylo)maślan etylu Szczawian bis(p-metylobenzylu) 1,2-Bis(cykloheksylooksykarbonylo)etanosulfonian sodu Kwas metylenobursztynowy (itakonowy) Bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dikarbo­ ksylowy Bezwodnik 3-metylo-1,2,3,6-tetrahydroftalowy Ftalan diallilu Bis(2-etyloheksylo)-1,4-benzenodikarboksylan Kwas L-jabłkowy

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

*ex 2916 13 00 ex 2916 13 00 ex 2916 14 00 ex 2916 19 95 ex 2916 20 00 ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 ex 2917 11 00 ex 2917 19 90 ex 2917 19 90 ex 2917 20 00

10 20 10 20 50 20 40 45 50 55 60 65 70 80 20 20 70 30

0% 0% 0% 0% 0% 3,6 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2917 20 00 ex 2917 34 90 *ex 2917 39 95 *ex 2918 19 98

40 10 10 20

0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013

L 4/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2918 29 00 ex 2918 29 00 ex 2918 29 00 ex 2918 30 00 ex 2918 30 00 ex 2918 99 90 ex 2918 99 90 ex 2918 99 90 ex 2918 99 90 ex 2918 99 90 ex 2919 90 00 ex 2919 90 00 ex 2919 90 00 ex 2920 19 00 ex 2920 19 00 ex 2920 90 10 ex 2920 90 10 ex 2920 90 10 ex 2920 90 10 2920 90 30 2920 90 40 ex 2920 90 85 *ex 2921 19 99 *ex 2921 19 99 *ex 2921 19 99 *ex 2921 19 99

10 30 50 30 40 10 30 40 50 60 10 30 40 10 20 10 20 40 50

Kwasy monohydroksynaftoesowe Oktadecylo-3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian Bis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian] heksametylenu 2-Benzoilobenzoesan metylu Kwas ftalaldehydowy 3,4-Epoksycykloheksanokarboksylan 3,4-epoksycykloheksylometylu 2-(4-Hydroksyfenoksy)propionian metylu Kwas trans-4-hydroksy-3-metoksycynamonowy 3,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu Kwas 3,4,5-trimetoksybenzoesowy Fosforan 2,2’-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylu), sól monosodowa Hydroksybis[2,2′-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylo)fosforan] glinu Tri-n-heksylofosforan Fenitrotion (ISO) Tolclofos-metyl (ISO) Siarczan dietylu Diwęglan diallilo-2,2′-oksydietylu Węglan dimetylu Diwęglan di-tert-butylu Fosforyn trimetylu (trimetoksyfosfina) Fosforyn trietylu

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.