Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 57

10 20 30 40 50

Bis(fosforyn) O,O’-dioktadecylo pentaerytrytolu Etylo(2-metyloallilo)amina Alliloamina Tris(dietyloamido)tert-butyloimidotantal (V) Tetrakis(etylometyloamino)hafn (IV)

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/13

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 2921 19 99 ex 2921 29 00 ex 2921 29 00 ex 2921 29 00 ex 2921 30 99 ex 2921 30 99

60 10 20 30 10 20

Tetrakis(etylometyloamino)cyrkon (IV) N,N,N′,N′-Tetrabutyloheksametylenodiamina Tris[3-(dimetyloamino)propylo]amina Bis[3-(dimetyloamino)propylo]metyloamina Dicykloheksylo(metylo)amina Cykloheksa-1,3-ilenobis(metyloamina), do produkcji środków do mycia naczyń (1) 2,6-Dichloro-4-nitroanilina Kwas 4-amino-3-nitrobenzenosulfonowy Wodoro 2-aminobenzeno-1,4-disulfonian sodu 2-Nitroanilina 2,4,5-Trichloroanilina Kwas 3-aminobenzenosulfonowy Kwas 2-aminobenzeno-1,4-disulfonowy 4-Chloro-2-nitroanilina 3,5-Dichloroanilina Kwas 5-amino-2-chlorotolueno-4-sulfonowy Kwas 4-amino-6-chlorotolueno-3-sulfonowy 3-Nitro-p-toluidyna Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy Difenyloamina Wodoro 3-aminonaftaleno-1,5,disulfonian sodu Kwas 2-aminonaftaleno-1,5-disulfonowy i jego sole sodowe 1-Naftyloamina Pendimetalin (ISO) N-1-Naftyloanilina N-Benzylo-N-etyloanilina

0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 42 00 ex 2921 42 00 ex 2921 42 00 ex 2921 42 00 ex 2921 42 00 ex 2921 42 00 ex 2921 42 00 ex 2921 42 00 ex 2921 42 00 ex 2921 43 00 ex 2921 43 00 ex 2921 43 00 ex 2921 43 00 ex 2921 44 00 ex 2921 45 00 ex 2921 45 00 ex 2921 45 00 ex 2921 49 00 ex 2921 49 00 *ex 2921 49 00

10 15 25 35 45 50 70 80 85 10 20 30 40 20 10 20 40 20 40 60

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3,5 % 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

L 4/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2921 51 19

20

Diaminotoluen (TDA) zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy 4-metylo-m-fenylenodiaminy (2,4-diaminotoluenu) oraz 18 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy 2-metylo-m-fenyle­ nodiaminy (2,6-diaminotoluenu), oraz śladową ilość substancji smolis­ tych nie większą niż 0,23 % masy Siarczan 2-metylo-p-fenylenodiaminy p-Fenylenodiamina Mono- i dichloropochodne p-fenylenodiaminy i p-diaminotoluenu Mieszanina izomerów 3,5-dietylotoluenodiaminy Dichlorowodorek 3,3’-dichlorobenzydyny Kwas 4,4′-diaminostilbeno-2,2′-disulfonowy N-Etylo-N’,N’-dimetylo-N-fenylo-etyleno-1,2-diamina N,N,N′,N′-Tetrametylo-2,2′-oksybis(etyloamina) 2-(2-Metoksyfenoksy)etyloamina N,N,N’-Trimetylo-N’-(2-hydroksy-etylo) 2,2’-oksybis(etyloamina) D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenylo)propano-1,3-diol N-[2-[2-(Dimetyloamino)etoksy]etylo]-N-metylo-1,3-propanodiamina Kwas 2-amino-5-hydroksynaftaleno-1,7-disulfonowy o czystości 60 % masy lub większej Kwas 6-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy Kwas 7-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy Wodoro 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian sodu 2-Metylo-N-fenylo-p-anizydyna 3-Aminofenol 5-Amino-o-krezol Sól sodowa 2-amino-4,6-dinitrofenolu, zawierająca przynajmniej 20 % wody Anizydyny Kwas p-anizydyno-3-sulfonowy 6-Metoksy-m-toluidyna i jego sole,

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2921 51 19 ex 2921 51 19 ex 2921 51 19 ex 2921 59 90 ex 2921 59 90 ex 2921 59 90 *ex 2921 59 90 *ex 2922 19 85 *ex 2922 19 85 *ex 2922 19 85 *ex 2922 19 85 *ex 2922 19 85 ex 2922 21 00

30 40 50 10 30 40 50 30 50 60 70 80 10

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.