Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 75

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/75/UE z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczącej wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (  Dz.U. L 37 z 10.2.2010)

Data ogłoszenia:2010-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 75

16.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 41/75

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/75/UE z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczącej wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 37 z dnia 10 lutego 2010 r.) Publikację decyzji 2010/75/UE należy uważać za nieważną i niebyłą.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 72 z 201016.2.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 28 stycznia 2010 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L41 - 8 z 201016.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 2011–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10121)

 • Dz. U. L41 - 6 z 201016.2.2010

  Decyzja Rady 2010/92/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. rozszerzająca środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L41 - 3 z 201016.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 131/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L41 - 1 z 201016.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.