Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

Data ogłoszenia:2010-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 5

Strona 1 z 2
20.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/5

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (2010/98/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2003/C 218/01 z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jej art. 3, uwzględniając listy kandydatur przedstawione Radzie przez rządy państw członkowskich,

a także mając na uwadze, że członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy mianuje się na okres trzech lat,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Następujące osoby zostają mianowane członkami i zastępcami członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2013 r.:

I. PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo Członkowie Zastępcy członków

Belgia

pan Christian DENEVE

pan Willy IMBRECHTS pan Xavier LEBICHOT pani Darina KONOWA pan Atanas KOŁCZAKOW pani Anežka SIXTOVÁ pan Jaroslav HLAVIN pani Tove LOFT pani Annemarie KNUDSEN pan Ulrich RIESE pan Kai SCHÄFER pan Tiit KAADU pani Pille STRAUSS-RAATS pani Paula GOUGH pan Daniel KELLY pan Antonios CHRISTODOULOU pan Trifon GINALAS pan Mario GRAU RÍOS pani Pilar CASLA-BENITO pan Hervé LANOUZIÈRE pan Laurent GRANGERET

Bułgaria

pani Waska SEMERDJIEWA

Republika Czeska

pani Daniela KUBÍČKOVÁ

Dania

pani Charlotte SKJOLDAGER

Niemcy

pan Michael KOLL

Estonia

pan Ivar RAIK

Irlandia

pani Mary DORGAN

Grecja

pani Elissavet GALANOPOULOU

Hiszpania

pani Concepción PASCUAL-LIZANA

Francja

pani Mireille JARRY

(1) Dz.U. C 218 z 13.9.2003, s. 1.

L 45/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2010

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Włochy Cypr pan Leandros NICOLAIDES pan Marios KOURTELLIS pan Anastasios YIANNAKI pan Renārs LŪSIS pani Jolanta GEDUŠA pani Aušra STANKIUVIENĖ pani Vilija KONDROTIENĖ

Łotwa

pani Inta LAGANOVSKA-DĪRIŅA

Litwa

pani Aldona SABAITIENĖ

Luksemburg Węgry pan András BÉKÉS pani Mária GROSZMANN pan János GÁDOR pan David SALIBA pan Vince ATTARD pan M.G. DEN HELD pan H.C.J. GOUDSMIT pani Gertrud BREINDL pani Gerlinde ZINIEL pani Magdalena KLIMCZAK-NOWACKA pan Daniel Andrzej PODGÓRSKI pan José Manuel SANTOS pani Alice RODRIGUES pani Daniela MARINESCU pan Marian TÃNASE pan Jože HAUKO pani Eleonóra FABIÁNOVÁ pani Laurencia JANČUROVÁ pan Erkki YRJÄNHEIKKI pani Kristiina MUKALA pan Stefan HULT pan Mikael SJÖBERG pan Clive FLEMING pan Stephen TAYLOR

Malta

pan Mark GAUCI

Niderlandy

pan Martin P. FLIER

Austria

pani Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polska

pani Danuta KORADECKA

Portugalia

pan Luís Nascimento LOPES

Rumunia

pani Livia COJOCARU

Słowenia Słowacja

pani Tatjana PETRIČEK pani Elena PALIKOVÁ

Finlandia

pan Leo SUOMAA

Szwecja

pan Bertil REMAEUS

Zjednoczone Króle­ stwo

pan Stuart BRISTOW

II. PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Państwo Członkowie Zastępcy członków

Belgia

pan Franćois PHILIPS

pan Herman FONCK pan Stéphane LEPOUTRE pani Emilia DIMITROWA pan Aleksander ZAGOROW pan Miroslav KOSINA pan Vlastimil ALTNER

Bułgaria

pan Iwan KOKAŁOW

Republika Czeska

pan Jaroslav ZAVADIL

20.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/7

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Dania Niemcy

pani Lone JACOBSEN pani Marina SCHRÖDER

pan Jan KAHR FREDERIKSEN pan Thomas VEIT pan Horst RIESENBERG-MORDEJA pan Ülo KRISTJUHAN pan Peeter ROSS pani Esther LYNCH pani Dessie ROBINSON pan Ioannis KONSTANTINIDIS pan Ioannis VASSILOPOULOS pan Pedro J. LINARES pani Marisa RUFINO pan Henri FOREST pan Marc-Antoine MARCANTONI

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L45 - 17 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziesiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 16 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 15 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 14 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 12 z 201020.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2010 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 946)

 • Dz. U. L45 - 10 z 201020.2.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 16 lutego 2010 r. upoważniająca Republikę Litewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L45 - 3 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 144/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L45 - 1 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 143/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. czasowo wycofujące szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008 w odniesieniu do Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.