Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 53 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2010/SC z dnia 28 stycznia 2010 r. ustanawiająca Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009–2014

Data ogłoszenia:2010-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 53 POZ 19

4.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/19

III

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA NR 1/2010/SC z dnia 28 stycznia 2010 r. ustanawiająca Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009–2014

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

Uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostoso­ wujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), Uwzględniając umowę, która ma zostać zawarta w celu ustanowienia nowego mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, Uwzględniając umowę między Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejszym ustanawia się Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009–2014, zwany dalej „Komitetem Tymczasowym”, który powinien rozpocząć działalność w jak najkrót­ szym terminie. 2. Komitet Tymczasowy wspiera państwa EFTA w przygotowaniach do wdrożenia nowego mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014. 3. Komitet Tymczasowy odpowiada przed Stałym Komitetem.

4. Komitet Tymczasowy może być wspierany przez misje państw EFTA należących do EOG przy Unii Europejskiej. 5. W dniu wejścia w życie lub w dniu rozpoczęcia tymczasowego stosowania aktu ustanawiającego mechanizm finansowy EOG na lata 2009–2014 Komitet Tymczasowy zostaje zastąpiony Komitetem ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009–2014. 6. Komitet Tymczasowy rozważy i oceni możliwość koordynacji między mechanizmem finansowym EOG a norweskim mechanizmem finansowym. 7. Komitet Tymczasowy wybiera przewodniczącego, który zostaje zatwierdzony przez Stały Komitet.

L 53/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2010

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2010 r. W imieniu Stałego Komitetu

Przewodniczący

JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Sekretarz Generalny

Kåre BRYN

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 53 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 15 z 20104.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady paszy produkowanej z genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka EH92-527-1 (BPS-25271-9) i przypadkowego lub technicznie nieuniknionego występowania ziemniaka w produktach żywnościowych i innych produktach paszowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1196) (1)

 • Dz. U. L53 - 11 z 20104.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu ziemniaczanego (Solanum tuberosum L. linii EH92-527-1) zmodyfikowanego genetycznie w celu zwiększenia zawartości amylopektyny stanowiącej składnik skrobi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1193) (1)

 • Dz. U. L53 - 10 z 20104.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/473/WE w odniesieniu do uznania Australii kontynentalnej za wolną od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1063)

 • Dz. U. L53 - 7 z 20104.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/14/UE z dnia 3 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia heptamaloksyloglukanu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L53 - 5 z 20104.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 184/2010 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L53 - 3 z 20104.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 183/2010 z dnia 3 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L53 - 1 z 20104.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 182/2010 z dnia 3 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Belokranjska pogača (GTS)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.