Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 14

Tytuł:

Komitet Regionów – Regulamin wewnętrzny

Data ogłoszenia:2010-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 14

Strona 1 z 18
L 6/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2010

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

KOMITET REGIONÓW REGULAMIN WEWNĘTRZNY

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE UWAGA WSTĘPNA TYTUŁ I CZŁONKOWIE I ORGANY KOMITETU ROZDZIAŁ 1 ORGANY KOMITETU

Artykuł 1

ROZDZIAŁ 2

– Organy Komitetu

CZŁONKOWIE KOMITETU

Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9

– Status członków i zastępców – Kadencja – Przywileje i immunitety – Udział członków i zastępców – Pełnomocnictwo do głosowania – Delegacje krajowe i grupy polityczne – Delegacje krajowe – Grupy polityczne i członkowie niezrzeszeni

Artykuł 10 – Grupy międzyregionalne

TYTUŁ II ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMITETU ROZDZIAŁ 1 ZWOŁANIE KOMITETU I JEGO UKONSTYTUOWANIE SIĘ

Artykuł 11 – Zwołanie pierwszego posiedzenia Artykuł 12 – Ukonstytuowanie się Komitetu i sprawdzenie pełnomocnictw członków

ROZDZIAŁ 2 ZGROMADZENIE PLENARNE

Artykuł 13 – Zadania Zgromadzenia Plenarnego Artykuł 14 – Zwołanie Zgromadzenia Plenarnego

9.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/15

Artykuł 15 – Porządek obrad sesji plenarnej Artykuł 16 – Otwarcie sesji plenarnej Artykuł 17 – Publiczność, osobistości z zewnątrz i osobistości zaproszone do zabrania głosu, czas na sprawy bieżące Artykuł 18 – Czas wystąpienia Artykuł 19 – Lista mówców Artykuł 20 – Wnioski formalne Artykuł 21 – Kworum Artykuł 22 – Głosowanie Artykuł 23 – Zgłaszanie poprawek Artykuł 24 – Postępowanie z poprawkami Artykuł 25 – Pilne opinie i raporty Artykuł 26 – Procedury uproszczone Artykuł 27 – Zamknięcie sesji plenarnej Artykuł 28 – Symbole

ROZDZIAŁ 3 PREZYDIUM I PRZEWODNICZĄCY

Artykuł 29 – Skład Prezydium Artykuł 30 – Przedstawiciele członków Prezydium Artykuł 31 – Zasady wyborów Artykuł 32 – Wybór Przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego Artykuł 33 – Wybory członków Prezydium Artykuł 34 – Wybór przedstawicieli Artykuł 35 – Wybory cząstkowe w celu obsadzenia opróżnionego mandatu członka Prezydium Artykuł 36 – Zadania Prezydium Artykuł 37 – Zwołanie Prezydium, kworum i podejmowanie decyzji Artykuł 38 – Przewodniczący Opinie, raporty i rezolucje – tryb postępowania Prezydium Artykuł 39 – Opinie – podstawy prawne Artykuł 40 – Opinie i raporty – wyznaczenie właściwej komisji Artykuł 41 – Wyznaczenie sprawozdawcy generalnego Artykuł 42 – Opinie i raporty z inicjatywy własnej Artykuł 43 – Przedstawianie rezolucji Artykuł 44 – Rozpowszechnianie opinii, raportów i rezolucji

ROZDZIAŁ 4 KOMISJE

Artykuł 45 – Skład osobowy i zakres działania Artykuł 46 – Przewodniczący i wiceprzewodniczący Artykuł 47 – Zadania komisji Artykuł 48 – Zwoływanie komisji i porządek obrad Artykuł 49 – Udział publiczności Artykuł 50 – Termin opracowywania opinii i raportów Artykuł 51 – Treść opinii i raportów Artykuł 52 – Monitorowanie efektów opinii Komitetu Artykuł 53 – Skarga w sprawie naruszenia zasady pomocniczości

L 6/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2010

Artykuł 54 – Zaniechanie obowiązkowej konsultacji z Komitetem Artykuł 55 – Sprawozdanie na temat skutków opinii Artykuł 56 – Sprawozdawcy Artykuł 57 – Grupy robocze Artykuł 58 – Eksperci Artykuł 59 – Kworum Artykuł 60 – Głosowanie Artykuł 61 – Poprawki Artykuł 62 – Odstąpienie od opracowania opinii lub raportu Artykuł 63 – Procedura pisemna Artykuł 64 – Zajęcie stanowiska w formie pisma Artykuł 65 – Przepisy mające zastosowanie do komisji

ROZDZIAŁ 5 ADMINISTRACJA KOMITETU

Artykuł 66 – Sekretariat Generalny Artykuł 67 – Sekretarz generalny Artykuł 68 – Zatrudnienie sekretarza generalnego Artykuł 69 – Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich Artykuł 70 – Obrady przy drzwiach zamkniętych Artykuł 71 – Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych Artykuł 72 – Budżet

TYTUŁ III INNE PRZEPISY ROZDZIAŁ 1 WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Artykuł 73 – Umowy o współpracy Artykuł 74 – Przekazywanie i publikacja opinii, raportów i rezolucji

ROZDZIAŁ 2 ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI I JAWNOŚĆ

Artykuł 75 – Publiczny dostęp do dokumentów

ROZDZIAŁ 3 ZASADY UŻYWANIA JĘZYKÓW

Artykuł 76 – System tłumaczeń ustnych

ROZDZIAŁ 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO

Artykuł 77 – Zmiana regulaminu wewnętrznego Artykuł 78 – Zarządzenia Prezydium Artykuł 79 – Wejście w życie regulaminu wewnętrznego * * *

9.1.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 32 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr C 2/09 (ex N 221/08 oraz N 413/08), której Niemcy zamierzają udzielić w celu zmiany warunków ramowych udziałów kapitałowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7387) (1)

 • Dz. U. L6 - 8 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2010 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10382) (1)

 • Dz. U. L6 - 6 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.