Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 26

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 239 z 10.9.2009)

Data ogłoszenia:2010-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 26

Strona 1 z 9
L 60/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

10.3.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 239 z dnia 10 września 2009 r.) Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 822/2009: — strona 9, pkt 1 lit. a) dotyczący załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, tabelę zawierającą pozycje dotyczące azoksystrobiny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fluroksypyru, indoksakarbu, tetrakona­ zolu i tiramu zastępuje się następującą tabelą:

10.3.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II NDP wcześniej zdefiniowane w dyrektywach 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG, o których mowa w art. 21(1) Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

PL

Ditiokarbaminiany (ditiokarbaminiany wyrażone jako CS2, w tym maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram)

Fluroksypyr (fluroksypyr włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr) (R)

Indoksakarb jako suma izomerów S i R (F)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)

Tiram (wyrażony jako tiram)

Cyprodynil (F) (R)

Chloromekwat

Azoksystrobina

Tetrakonazol (F)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000 0110000 0110010 0110020 0110030 0110040 0110050 0110990 0120000 0120010 0120020 0120030 0120040 0120050 0120060

1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY (i) Owoce cytrusowe Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo, ugli i podobne mieszańce) Pomarańcze (Pomarańcza i podobne mieszańce) Cytryny (Cedrat, cytryna) Limy (Limonki) Mandarynki (Klementynki, tangeriny i podobne mieszańce) Pozostałe (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe (Filbert) bergamot, pomarańcza gorzka, 1 1 1 1 1 1 1 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 5 (mz) 5 5 5 5 5 5

0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

L 60/27

L 60/28

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0120070 0120080 0120090 0120100 0120110 0120990 0130000 0130010 0130020 0130030 0130040 0130050 0130990 0140000 0140010 0140020 0140030 0140040

Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie Pozostałe (iii) Owoce ziarnkowe Jabłka (Jabłoń płonka) Gruszki (Gruszka azjatycka) Pigwy Nieszpułka zwyczajna Nieśplik japoński Pozostałe (iv) Owoce pestkowe Morele Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) Pozostałe (v) Jagody i drobne owoce (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina Winogrona stołowe

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 1

0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (mz) 0,05 (*) 5 (ma, mz, me, pr, t, z) 5 5 5 (**) (**) 5

0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) (**) 0,05 (*) 0,05 (*)

0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3 (*)

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

PL

0,05 (*) 0,1 ft 0,05 (*) (**) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

1 1 1 (**) (**) 1

0,5 0,3 0,3 (**) (**) 0,3

0,3 (*) 0,3 (*) 0,3 (*) (**) (**) 0,3 (*)

5 5 0,1 (*) (**) (**) 0,1 (*)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2 1 2 2

2 (mz, t) 2 (mz, me, pr, t, z) 2 (mz, t) 2 (mz, me, t, z)

0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0,3 0,02 (*) 0,3 0,02 (*)

0,1 0,02 (*) 0,1 0,05

3 3 3 2

0140990 0150000 0151000 0151010

0,05 (*)

0,05 (*) 0,05 (*)

0,5

0,05 (*)

0,05 (*) 0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,1 (*)

10.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L60 - 24 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1255) (1)

 • Dz. U. L60 - 22 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1172)

 • Dz. U. L60 - 20 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/20/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu wykreślenia z niej tolilfluanidu jako substancji czynnej oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

 • Dz. U. L60 - 17 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej malationu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L60 - 15 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/16/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L60 - 13 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 199/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L60 - 11 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 198/2010 z dnia 9 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L60 - 9 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 197/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L60 - 5 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L60 - 1 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 195/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1202/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.