Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 6

Strona 6 z 8

11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/19

TM SQ RC RS RE DA TI ER 4.

o o o o o o o o

RET (= „zwrot”) (numer porządkowy pierwotnego komunikatu przesłanego przez dany statek w bieżącym roku) (międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy wymieniony w pierwotnym komunikacie) (status zwrotu – ACK lub NAK) (numer błędu zwrotu) (data przekazania danych w formacie rrrrmmdd) (godzina przekazania danych w formacie ggmm) (= koniec zapisu)

Nazwa stacji radiowej

Nazwa stacji radiowej Sygnał wywoławczy stacji radiowej

Lyngby Land’s End Valentia Malin Head Torshavn Bergen Farsund Florø Rogaland Tjøme Ålesund Ørlandet Bodø Svalbard Stockholm Radio Turku 5. Kody stosowane dla oznaczenia gatunków Beryksowate (Beryx spp.) Niegładzica (Hippoglossoides platessoides) Sardela europejska (Engraulis encrasicolus) Żabnicowate (Lophius spp.) Argentyna wielka (Argentina silus) Brama (Brama brama) Długoszpar (Cetorinhus maximus) Pałasz czarny (Aphanopus carbo) Molwa niebieska (Molva dypterygia) Błękitek (Micromesistius poutassou)

OXZ GLD EJK EJM OXJ LGN LGZ LGL LGQ LGT LGA LFO LPG LGS STOCKHOLM RADIO OFK

ALF PLA ANE ANF ARU POA BSK BSF BLI WHB

L 61/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

Krewetki (Xyphopenaeus kroyeri) Dorsz (Gadus morhua) Krewetka zwyczajna (Crangon crangon) Kalmary loligo (Loligo spp.) Koleń (Squalus acanthias) Widlaki (Phycis spp.) Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides) Plamiak (Melanogrammus aeglefinus) Morszczuk (Merluccius merluccius) Halibut (atlantycki) (Hippoglossus hippoglossus) Śledź (Clupea harengus) Ostrobok (Trachurus trachurus) Molwa (Molva molva) Makrela (Scomber scombrus) Smuklice (Lepidorhombus spp.) Krewetka północna (Pandalus borealis) Homarzec (Nephrops norvegicus) Okowiel (Trisopterus esmarkii) Gardłosz atlantycki (Hoplostethus atlanticus) Inne Gładzica (Pleuronectes platessa) Rdzawiec (Pollachius pollachius) Lamna (Lamma nasus) Karmazyny (Sebastes spp.) Morlesz bogar (Pagellus bogaraveo) Buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) Czarniak (Pollachius virens) Łosoś (Salmo salar) Dobijakowate (Ammodytes spp.) Sardynka (Sardina pilchardus) Rekin (Selachii, Pleurotremata) Krewetki (Penaeidae) Szprot (Sprattus sprattus) Kalmary illex (Illex spp.) Tuńczykowate (Thunnidae) Brosma (Brosme brosme) Witlinek (Merlangus merlangus) Żółcica (Limanda ferruginea)

BOB COD CSH SQC DGS FOR GHL HAD HKE HAL HER HOM LIN MAC LEZ PRA NEP NOP ORY OTH PLE POL POR RED SBR RNG POK SAL SAN PIL SKH PEZ SPR SQX TUN USK WHG YEL

11.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/21

6.

Kody stosowane dla oznaczenia odpowiedniego obszaru 02A. 02B. 03A. 03B. 03C. 03D. 04A. 04B. 04C. 05A. 05B. 06A. 06B. 07A. 07B. 07C. 07D. 07E. 07F. 07G. 07H. 07J. 07K. 08A. 08B. 08C. 08D. 08E. 09A. 09B. 14A. 14B. rejon ICES IIa – Morze Norweskie rejon ICES IIb – Spitsbergen i Wyspy Niedźwiedzia rejon ICES IIIa – Skagerrak i Kattegat rejon ICES IIIb – cieśnina Sund rejon ICES IIIc – cieśnina Wielki Bełt i cieśnina Mały Bełt rejon ICES IIId – Morze Bałtyckie rejon ICES IVa – północna część Morza Północnego rejon ICES IVb – środkowa część Morza Północnego rejon ICES IVc – południowa część Morza Północnego rejon ICES Va – Płycizna Islandii rejon ICES Vb1, Vb2 – Płycizna Wysp Owczych rejon ICES VIa – północno-zachodnie wybrzeże Szkocji i Irlandii Północnej rejon ICES VIb – Rockall rejon ICES VIIa – Morze Irlandzkie rejon ICES VIIb – wody na zachód od Irlandii rejon ICES VIIc – Porcupine Bank rejon ICES VIId – wschodnia część kanału La Manche rejon ICES VIIe – zachodnia część kanału La Manche rejon ICES VIIf – Kanał Bristolski rejon ICES VIIg – północne Morze Celtyckie rejon ICES VIIh – południowe Morze Celtyckie rejon ICES VIIj – wody na południowy zachód od Irlandii – część wschodnia rejon ICES VIIk – wody na południowy zachód od Irlandii – część zachodnia rejon ICES VIIIa – Zatoka Biskajska – część północna rejon ICES VIIIb – Zatoka Biskajska – część środkowa rejon ICES VIIIc – Zatoka Biskajska – część południowa rejon ICES VIIId – Zatoka Biskajska – rejon przybrzeżny rejon ICES VIIIe – Zatoka Biskajska – zatoka zachodnia rejon ICES IXa – wody Portugalii – część wschodnia rejon ICES IXb – wody Portugalii – część zachodnia rejon ICES XIVa – północno-wschodnia część Grenlandii rejon ICES XIVb – południowo-wschodnia część Grenlandii

L 61/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 61 POZ 10 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 35 z 201011.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fenpyrazaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1268) (1)

 • Dz. U. L61 - 33 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 205/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L61 - 31 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 204/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 29 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 203/2010 z dnia 10 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Irpinia – Colline dell’Ufita (ChNP)]

 • Dz. U. L61 - 24 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2003 dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 201011.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.