Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 30

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

Data ogłoszenia:2010-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 30

L 63/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

12.3.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 299 z dnia 16 listopada 2007 r.) 1. Strona 91, załącznik III, część VIII, pkt 1: zamiast: „(…) z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, (…)”,

powinno być: „(…) z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin lub wydalin owadów wysysających żywe części roślin, (…)”. 2. Strona 92, załącznik III, część VIII, pkt 1, lit. a) ppkt (ii): zamiast: „(ii) miód spadziowy: miód otrzymany głównie z wydzielin owadów wysysających (…)”,

powinno być: „(ii) miód spadziowy: miód otrzymany głównie z wydalin owadów wysysających (…)”. 3. Strona 92, załącznik III, część VIII, pkt 1, lit. b) ppkt (iii): zamiast: „(iii) plaster miodu: miód zgromadzony przez pszczoły (…)”,

powinno być: „(iii) miód sekcyjny: miód zgromadzony przez pszczoły (…)”. 4. Strona 92, załącznik III, część VIII, pkt 1, lit. b) ppkt (iv): zamiast: „(iv) miód w bryłkach lub krojone plastry w miodzie: miód zawierający jedną lub więcej (…)”,

powinno być: „(iv) miód z plastrami: miód zawierający jedną lub więcej (…)”. 5. Strona 92, załącznik III, część VIII, pkt 1, lit. b) ppkt (v): zamiast: „(v) miód odsączany: miód uzyskany przez odsączenie (…)”,

powinno być: „(v) miód odsączony: miód uzyskany przez odsączenie (…)”. 6. Strona 92, załącznik III, część VIII, pkt 1, lit. b) ppkt (vi): zamiast: „(vi) miód odciągnięty: miód otrzymany przez odwirowanie (…)”,

powinno być: „(vi) miód odwirowany: miód otrzymany przez odwirowanie (…)”. 7. Strona 92, załącznik III, część VIII, pkt 1, lit. b) ppkt (vii): zamiast: „(vii) miód wyciskany: miód uzyskany przez wyciskanie (…)”,

powinno być: „(vii) miód wytłoczony: miód uzyskany przez wyciskanie (…)”. 8. Strona 92, załącznik III, część VIII, pkt 1, lit. b) ppkt (viii): zamiast: „(vii) miód filtrowany: miód uzyskany przez usunięcie (…)”,

powinno być: „(vii) miód przefiltrowany: miód uzyskany przez usunięcie (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 63 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 31 z 201012.3.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 330 z 16.12.2009)

 • Dz. U. L63 - 24 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy przewidzianej w art. 99 ust. 2 lit. a) (w odniesieniu do sektora rolnictwa) i art. 124 ust. 1 i 2 (zmienionego) ustawy regionalnej regionu Sycylia nr 32 z dnia 23 grudnia 2000 r., która zawiera przepisy wdrażające RPO 2000–2006 oraz zmianę programów pomocy dla przedsiębiorstw (pomoc C 21/04 – ex N 590/B/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8064)

 • Dz. U. L63 - 22 z 201012.3.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/1)

 • Dz. U. L63 - 21 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1337) (1)

 • Dz. U. L63 - 7 z 201012.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1317)

 • Dz. U. L63 - 5 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 209/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L63 - 3 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 208/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 201012.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 207/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające po raz 121. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.