Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 22

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

Data ogłoszenia:2010-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 22

L 7/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

12.1.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (wersja ujednolicona) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 22 grudnia 2009 r.) 1. Strona 51, motyw 4: zamiast: powinno być: „(…) ustanowionymi w Porozumieniach GATT (…)”, „(…) ustanowionymi w GATT (…)”.

2. Strony 51–52: skreśla się motywy 7, 8 i 9, a na stronach 52–53, motywy 10–34 stają się motywami 7–31. 3. Strona 53, nowy motyw 19: zamiast: powinno być: „(…) przekazania sprawy do Komitetu Antydumpingowego WTO (…)”, „(…) przekazania sprawy do Komitetu Antydumpingowego Światowej Organizacji Handlu (WTO) (…)”.

4. Strona 53, nowy motyw 20: zamiast: powinno być: „(…) mogą już być przyznane importerom, mogły także być przyznawane (…)”, „(…) mogą już być przyznane importerom na podstawie niniejszego rozporządzenia, mogły także być przyznawane (…)”.

5. Strona 55, przypis 1 do art. 2 ust. 7 lit. a): zamiast: powinno być: „1 Takich jak Azerbejdżan, Białoruś, Korea Północna, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan.”, „1 Takich jak Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Korea Północna, Kirgistan, Mołdowa, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan.”.

6. Strona 55, art. 2 ust. 7 lit. b): zamiast: powinno być: „(…) przywozu z Kazachstanu oraz z jakiegokolwiek kraju o gospodarce nierynkowej (…)”, „(…) przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej, Wietnamu i Kazachstanu oraz z jakiegokolwiek kraju o gospodarce nierynkowej (…)”.

7. Strona 65, tytuł art. 12: zamiast: powinno być: „Ponownie dochodzenie”, „Absorpcja”.

8. Strona 65, art. 12 ust. 2: akapit pierwszy i drugi zostają połączone w jeden akapit.

12.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/23

9. Strona 73, załącznik II, tabela korelacji otrzymuje brzmienie: „(…) — art. 4 ust. 3 i 4 art. 5–17 art. 18 ust. 1–4 art. 18 ust. 5 zdanie pierwsze art. 18 ust. 5 zdanie drugie art. 18 ust. 6 art. 19–22 art. 23 — (…) (…) art. 4 ust. 2 akapit drugi art. 4 ust. 3 i 4 art. 5–17 art. 18 ust. 1–4 art. 18 ust. 5 akapit pierwszy art. 18 ust. 5 akapit drugi art. 18 ust. 6 art. 19–22 — (…) (…)”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 7 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 21 z 201012.1.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2009/25)

 • Dz. U. L7 - 17 z 201012.1.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/1/UE z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L7 - 15 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L7 - 3 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Dz. U. L7 - 1 z 201012.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 w odniesieniu do uznania włoskiej prowincji Wenecja za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.