Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 113

L 78/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TABELA 7.2 Korekta związana z wykonaniem decyzji 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych w odniesieniu do roku 2008 zgodnie z art. 11 (rozdział 3 7)

Zasoby własne ogółem na 2008 r. (decyzja 2000/597/WE w sprawie syste­ mu środków własnych) (1) p.m. Zasoby wła­ sne ogółem na 2008 r. (decyzja 2007/436/WE w sprawie syste­ mu zasobów w własnych) (7) = (1) + (6)

Państwo członkowskie

Korekta VAT

Korekta GNI

Korekta rabatu brytyjskiego

Obniżka brutto

Korekta dotycząca 2008 r.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (3) + (4) + (5)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Króle­ stwo

4 488 839 886 343 568 585 1 290 819 017 2 272 696 879 21 572 352 511 166 343 851 1 552 005 577 2 207 815 971 10 039 010 221 17 582 562 799 14 187 384 761 176 314 844 215 208 514 304 401 017 265 454 052 912 105 763 55 668 537 6 209 281 363 2 278 917 858 3 224 353 288 1 465 664 361 1 216 461 901 377 677 702 559 923 861 1 671 149 086 2 931 774 946 10 755 611 054

– 18 080 290 – 2 014 002 – 8 135 219 – 12 367 213 – 1 734 939 111 – 986 010 – 9 882 730 – 14 517 143 – 65 034 926 – 116 277 087 – 78 922 659 – 992 557 – 1 382 462 – 1 885 729 – 1 807 876 – 5 461 854 – 335 097 – 608 921 442 – 108 496 862 – 20 569 918 – 9 782 158 – 6 652 435 – 2 153 908 – 2 943 160 – 9 761 237 – 306 341 256 – 120 483 608 – 3 269 127 949

90 147 833 8 569 315 34 614 292 62 529 414 652 832 921 4 195 342 42 049 725 61 768 546 276 715 110 509 355 672 406 573 752 4 223 200 5 882 195 8 060 421 7 692 276 25 370 730 1 425 793 151 264 862 73 155 810 87 522 314 41 621 803 32 958 395 9 164 595 15 100 737 49 371 904 89 404 305 517 556 687 3 269 127 949

17 770 661 1 689 252 6 823 445 12 326 297 22 879 677 827 020 8 289 177 12 176 309 54 548 292 100 408 258 80 147 064 832 511 1 159 546 1 588 935 1 516 363 5 001 281 281 064 5 301 343 2 563 874 17 253 097 8 204 822 6 497 022 1 806 598 2 976 778 9 732 584 3 133 331 – 385 734 601 0

22 729 356 2 160 618 8 727 449 15 765 807 164 601 538 1 057 789 10 602 176 15 573 966 69 769 357 128 426 011 102 511 168 1 064 813 1 483 103 2 032 308 1 939 486 6 396 830 359 491

112 567 560 10 405 183 42 029 967 78 254 305 – 894 624 975 5 094 141 51 058 348 75 001 678 335 997 833 621 912 854 510 309 325 5 127 967 7 142 382 9 795 935 9 340 249 31 306 987 1 731 251

4 601 407 446 353 973 768 1 332 848 984 2 350 951 184 20 677 727 536 171 437 992 1 603 063 925 2 282 817 649 10 375 008 054 18 204 475 653 14 697 694 086 181 442 811 222 350 896 314 196 952 274 794 301 943 412 750 57 399 788 5 134 566 147 2 264 585 765 3 330 626 154 1 516 203 110 1 257 574 823 388 805 695 578 865 629 1 732 940 685 2 576 753 123 10 897 443 299

– 622 359 979 – 1 074 715 216 18 445 085 22 067 373 10 494 282 8 309 940 2 310 708 3 807 413 12 448 348 – 141 218 203 130 493 767 0 – 14 332 093 106 272 866 50 538 749 41 112 922 11 127 993 18 941 768 61 791 599 – 355 021 823 141 832 245

Ogółem 108 323 368 205

0 108 323 368 205

Stawka jednolita stosowana do DNB za 2008 r.: Zasoby własne oparte na DNB / 1 % podstawy DNB UE-27 = 76 559 439 880 / 125 563 242 000 = 0,609728123139732

TABELA 8 Zestawienie dotyczące finansowania (1) budżetu ogólnego według typów zasobów własnych i w rozbiciu na poszczególne państwa członkowskie

Tradycyjne zasoby własne (TZW) Państwo członkowskie Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (75 %) (1) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo 6 600 000 400 000 3 400 000 3 400 000 26 300 000 8 600 000 0 1 400 000 6 200 000 30 900 000 4 700 000 3 800 000 800 000 800 000 0 2 000 000 200 000 7 300 000 3 200 000 12 800 000 200 000 1 100 000 0 2 200 000 800 000 2 600 000 9 700 000 Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75 %) (3) = (1) + (2) 1 619 826 465 71 660 747 194 750 235 294 285 745 2 834 369 918 32 075 356 170 483 252 202 453 382 1 057 791 614 1 078 526 887 1 339 978 250 42 403 919 14 989 549 45 559 679 12 311 520 96 318 764 11 989 845 1 815 006 747 178 586 993 338 950 946 114 446 733 156 872 029 82 007 244 125 732 540 137 478 739 426 095 422 2 085 547 480 14 580 500 000 p.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.