Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 101

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 101

Strona 101 z 113

– 356 522

15 251 475 (1)

(1)  Środki w wysokości 231 281 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/239

TYTUŁ  25 KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I  DORADZTWO PRAWNE

L 78/240 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 25 KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

Cele ogólne Ogólne cele tego obszaru polityki to: — zapewnienie wypełnienia określonych przez przewodniczącego priorytetów politycznych Komisji, — przygotowywanie planów i programów strategicznych, działanie jako siła na rzecz spójności w Komisji, — dbanie o sprawne działanie kolegialnego procesu decyzyjnego oraz dostarczanie informacji o nim, — zapewnianie skutecznej koordynacji wewnętrznej oraz stosunków z innymi instytucjami, — kontynuacja upraszczania administracji, — zarządzanie procesem „Przyszłość Europy”, — składanie sprawozdań z działalności Unii Europejskiej, — kontrola spójności prawnej, oraz — obrona stanowiska Komisji we wszelkich sporach, w które może być zaangażowana.

Tytuł Rozdział 25 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI KOOR­ DYNACJA POLITYK KOMISJI I DO­ RADZTWO PRAWNE STOSUNKI ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM, OTWARTOŚĆ I INFORMACJA Tytuł 25 — Ogółem

181 409 522

181 409 522

– 3 181 502

– 3 181 502

178 228 020

178 228 020

25 02

4 786 000 186 195 522

4 786 000 186 195 522 – 3 181 502 – 3 181 502

4 786 000 183 014 020

4 786 000 183 014 020

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/241 KOMISJA

TYTUŁ 25 KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

ROZDZIAŁ  25 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W  OBSZARZE POLITYKI „KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I  DORADZTWO PRAWNE”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 25 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI KOOR­ DYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Płace, świadczenia i płatności na rzecz członków instytucji Artykuł 25 01 01 — Razem

25 01 01

25 01 01 01

5

132 714 710 (1)

– 3 031 502

129 683 208 (1)

25 01 01 03

5

10 101 000 142 815 710 – 3 031 502

10 101 000 139 784 208

25 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Personel zewnętrzny obszaru polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Doradcy specjalni Inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Inne wydatki na zarządzanie związane z członkami instytucji Artykuł 25 01 02 — Razem

25 01 02 01

5 5

5 458 914 649 000

5 458 914 649 000

25 01 02 03 25 01 02 11

5

11 856 404

11 856 404

25 01 02 13

5

4 540 000 22 504 318

4 540 000 22 504 318

25 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Koordynacja polityki Komisji i doradztwo prawne Artykuł 25 01 03 — Razem

5

9 689 494 9 689 494

9 689 494 9 689 494

(1)  Środki w wysokości 1 966 578 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/242 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 101 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.